Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek dochodowy od osób prawnych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 11:11:26
portugalia, podatki, dochodowy

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas, IRC) w Portugalii wynosi 23 proc. W 2014 roku podatek ten został zredukowany z 25 proc. i zapowiadane są kolejne obniżki.

 

 

W portugalskim systemie podatkowym nie ma już pośredniej stawki podatku  dochodowego od osób prawnych na poziomie 12,5 proc., która obowiązywała dla dochodów poniżej 12,5 tys. euro.

Podatnikami IRC są:

  • rezydenci, czyli firmy posiadające w Portugalii swoją siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu, prowadzące działalność handlową, przemysłową lub rolniczą
  • oraz nierezydenci, jeśli prowadzą uzyskują jakikolwiek dochód na terytorium portugalskim
     

Podatek IRC należny jest od rzeczywistych dochodów, co oznacza, że dochód do opodatkowania jest ustalany na podstawie dochodu księgowego, skorygowanego o koszty podlegające odliczeniu dla celów podatkowych. Zysk podlegający opodatkowaniu to dochód księgowy minus koszty kwalifikowane. W Portugalii zyski kapitałowe są opodatkowane jako dochody osób prawnych.

Podatnik deklaruje obliczony podatek w rocznym zeznaniu podatkowym, które należy złożyć do 31 maja, jeżeli rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym (jeśli nie, to do ostatniego dnia roboczego piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego).

Na poczet IRC pobierane są w ciągu roku zaliczki:

  • w lipcu
  • we wrześniu
  • oraz do15 grudnia


Inaczej jest jednak,  gdy rok podatkowy nie jest tożsamy z kalendarzowym.

W tym samym czasie co IRC płacony jest również lokalny podatek od osób prawnych. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od decyzji miejscowych władz (maksymalnie jednak 1,5 proc.).

Decyzja o stawkach obowiązujących na dany rok musi zostać podjęta w roku poprzedzającym przez właściwy organ władz lokalnych.

W 2012 roku wprowadzony został ponadto dodatkowy podatek dla przedsiębiorstw o najwyższych zyskach – dla firm o zyskach powyżej 1,5 mln euro wynosi on 3 proc., a dla tych, których zyski przekroczą 7,5 mln euro – 5 proc.