Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMillennium BCP w 2015 r. po raz pierwszy odnotował zysk

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bogdan Zagrobelny | 2016-02-09 13:31:07
banki, portugalia

Millennium bcp odnotował w 2015 roku pierwszy raz od pięciu lat zysk, który wyniósł 235 mln euro, co mocno kontrastuje ze stratą w wysokości 226 mln euro zarejestrowaną w roku poprzednim. BCP poinformował, że na uzyskany zysk netto w 2015 roku miał wpływ niższy poziom środków przeznaczanych na pokrycie strat z tytułu utraty wartości i rezerw, a także korzystne kształtowanie się wyniku odsetkowego oraz wyników z transakcji finansowych. Bank zaznacza jednak, że w IV kwartale poniósł straty ze uwagi na uwzględnienie w swoich rachunkach nadzwyczajnych wkładów w wysokości 28,3 mln euro dotyczących Banku Millennium w Polsce w związku z upadkiem SK Banku i nowo utworzonym Funduszem Wsparcia Kredytobiorców, a także 31,4 mln euro oddanych na rzecz funduszu naprawczego w Portugalii.

Rezultat z działalności podstawowej „core” (przychody z działalności podstawowej – koszty operacyjne) wzrósł o 37,1%, z 647,4 mln euro w 2014 roku do 887,9 mln euro w 2015 roku, co odzwierciedla wzrost o 16,6% wyniku odsetkowego oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych (-3,7%, w tym o 7,0% w samej Portugalii).

Poprawa efektywności operacyjnej znalazła odzwierciedlenie w spadku relacji cost/core income do 55,5%.

Depozyty klientów wyniosły 51,5 mld euro, co oznacza wzrost o 3,5% w porównaniu do 31 grudnia 2014 roku, natomiast łączne środki przyjęte od klientów uplasowały się na poziomie w 66,2 mld euro (64,7 mld euro na dzień 31 grudnia 2014 roku).

Portfel kredytów zmniejszył się o 1,9% do 74,8 mld euro. Wskaźnik kredytów do depozytów poprawił się do 102% (108% rok wcześniej), natomiast ryzyko kredytowe spadło z 12% do 11,3%.

Zysk netto banku z działalności w Portugalii wyniósł 44,2 mln euro w 2015 roku. Wkład z operacji międzynarodowych zmniejszył się natomiast o 3,7% (6,8 mln euro) w roku, w którym bank sprzedawał pozycję w wysokości 15% w banku w Polsce. Działalność w Mozambiku niemal uległa stagnacji, a wzrost wyniósł jedynie 0,2% (84,2 mln euro), podczas gdy w Angoli wzrosła o 50,1% (75,7 mln euro) - pomimo kryzysu finansowego, jaki ten kraj doświadcza z powodu spadku cen ropy naftowej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,3 mld euro w 2015 roku, co oznacza wzrost o 16,6% w porównaniu do 1,1 mld euro w 2014 roku, głównie dzięki pozytywnym wynikom z działalności na terenie Portugalii.

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 1,8% rdr, do 692,9 mln euro, a przychody operacyjne wzrosły o 9,2% w stosunku do poprzedniego roku, do 2,5 mld euro.

Bank BCP zamknął rok 2015 wskaźnikiem kapitałowym common equity tier I phased in na poziomie 13,3% i fully implemented w wysokości 10,2%.

Bank BCP ogłosił również, że zamierza w roku bieżącym w pełni spłacić obligacje CoCo bonds subskrybowane przez państwo. Bank ma czas na spłatę tych obligacje do 2017 roku, ale chce to uczynić wcześniej. BCP otrzymał w 2012 roku 3 mld euro od państwa za pośrednictwem CoCo bonds. Bank spłacił już 2250 mln euro i pozostaje zwrot 750 mln euro.

 

Jednocześnie zarząd BPC ogłosił, że ma zamiar wprowadzić nową strategię rozwoju na najbliższe trzy lata w celu dostosowania instytucji do nowej rzeczywistości i nadzoru na rynku finansowym. Strategia ta będzie obejmować między innymi zamknięcie około stu oddziałów. W 2018 roku bank zamierza dysponować 570 oddziałami, posiadać 35% klientów z dostępem cyfrowym, 50% transakcji dokonywanych cyfrowo, osiągnąć pozycję lidera pod względem satysfakcji klienta.

Ponadto bank chce osiągnąć wskaźnik kapitałowy Tier I common equity tier I fully implemented równy lub większy od 11%, wskaźnik kredytów do depozytów poniżej 100% i relację cost/income na poziomie 43%. Wskaźnik rentowności kapitału własnego powinien przekroczyć natomiast 11%, w porównaniu z obecnie 5,3%.

BCP ze względu na otrzymaną pomoc państwowa nie może ubiega się o zakup Novo Banco. Prezes banku Nuno Amado potwierdził, że bank mógłby starać się o specjalną autoryzację Brukseli w tej kwestii, ale z pewnością by jej nie otrzymał, dlatego zarząd nie brał nawet tej możliwości pod uwagę. Amado podkreślił jednak, że najlepszym rozwiązaniem dla Novo Banco i całego sektora finansowego w Portugalii byłaby sprzedaż tej instytucji na rzecz podmiotu już zainstalowanego na rynku portugalskim i za odpowiednią cenę.

(Diário Económico, Jornal de Negócios, Jornal I)