Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWzmożona aktywność na portugalskim rynku nieruchomości

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bogdan Zagrobelny | 2016-03-08 16:56:44
nieruchomości

W 2015 roku rynek nieruchomości w Portugalii osiągnął rekordowe obroty w wysokości 2,1 mld euro, co stanowi wzrost o 139% w stosunku do 2014 roku i o 47% od poprzedniego rekordu osiągniętego w 2007 roku. Wzrost ten wynika, zdaniem analityków sektora, z atrakcyjności rentowności aktywów nieruchomościowych w porównaniu z ofertą sektora finansowego.

Większość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Portugalii jest realizowana przez duże fundusze międzynarodowe. W 2015 roku 91% transakcji zostało przeprowadzonych przez obcokrajowców pochodzących m.in. z takich krajów, jak np. Chin, USA, Hiszpanii czy Brazylii.

Sektor detaliczny był najbardziej aktywny, z udziałem na poziomie 57% zainwestowanej kwoty oraz obrotami o wartości 1,2 mld euro. Prawie 39% stanowiły transakcje związane z centrami handlowymi. Jest to rekordowy udział tych nieruchomości od 10 lat w sprzedaży na rynku. W tej mierze warto wspomnieć o kilku spektakularnych transakcjach, jak np. sprzedaż Almada Forum i Forum Montijo na rzecz Blackstone oraz Dolce Vita w Coimbra, Porto i Douro sprzedaż dla Deutsche Bank.

Sklepy uliczne w głównych w strefach handlowych większych miast, głównie Lizbony, oraz obiekty związane z detaliczną sprzedażą żywności cieszą się w dalszym ciągu sporym zainteresowaniem inwestorów.

Segment biurowy, którego udział w obrocie nieruchomościami wyniósł 24%, zarejestrował transakcje we wszystkich strefach. Spośród zainwestowanych ok. 500 mln euro, najbardziej znaczącą transakcją była sprzedaż Torre Ocidente – wchodzącej w skład kompleksu centrum handlowego Colombo w Lizbonie – dokonana przez konsorcjum składające się z grupy CGD, Iberdrola Inmobiliária, CBRE Global Investors i Sonae Sierra na rzecz funduszu z Singapuru. Miały również miejsce ważne transakcje we wschodniej części Lizbony dotyczące sprzedaży budynków biurowych w Alfrapark i Quinta da Fonte.

Inwestycje w branży magazynowej i logistycznej także odzwierciedlają wysoki popyt, w szczególności ze strony spółki Logicor kontrolowanej przez Blackstone. Wspomiany fundusz kapitałowy nabył w 2015 roku kilka aktywów, umacniając swoją pozycję w Portugalii, a obecnie jest największym właścicielem magazynów logistycznych Lizbony.

Sektor hotelowy zarejestrował w 2015 roku łączną wartość inwestycji na poziomie 230 mln euro, co odpowiada 11% ogólnej wartości inwestycji w sektorze. Zmniejszona obecność operatorów międzynarodowych i duży udział umów o zarządzanie czyni ten sektor mniej atrakcyjnym w porównaniu do innych bardziej bezpiecznych opcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Wśród transakcji zawartych w 2015 roku należy wymienić, przede wszystkim sprzedaży jednostek Tivoli i Pestana - krajowych marek o międzynarodowej renomie.

Należy odnotować kolejny rekord na rynku nieruchomości, tym razem związany z wysokim udziałem inwestycji zagranicznych, których wartość wyniosła 1,9 mld euro.

Zagraniczne inwestycje stanowiły 91% obrotów osiągniętych w 2015 r., z czego 58% pochodziła z obu Ameryk, a 27% z kontynentu europejskiego. Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych zainwestowali 800 mln euro. W odniesieniu do inwestycji europejskich największych inwestycji na łączną wartość 220 mln euro dokonali przedsiębiorcy z Hiszpanii i Niemiec.

W trakcie 2015 roku stopy zwrotu inwestycji w produkty prime (yields prime) odnotowały spadek we wszystkich segmentach, wykazując stabilną tendencję dopiero w ostatnim kwartale. Ze względu na niewielki wzrost czynszów wartość kapitalizacji jest nadal niższa niż w 2007 roku w kategorii biur i magazynów. W przypadku nieruchomości związanych z handlem ulicznym w Lizbonie rejestruje się wzrost o 63% w wartości aktywów prime, natomiast odnośnie centrów handlowych obserwuje się wzrost o 6%.

Oczekuje się, że w 2016 roku utrzyma się obecna tendencja i wzrostowy poziom inwestycji, sądząc po liczbie nieruchomości znajdujących się na rynku i już wykazanym zainteresowaniu niektórych inwestorów. Na tle innych krajów Europy Zachodniej Portugalia reprezentuje najbardziej atrakcyjne stopy zysku. Jednocześnie, perspektywa dalszego wzrostu gospodarczego oraz ożywienie na rynku wynajmu nieruchomości zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. To stwarza podstawy do zwiększenia liczby inwestorów niskiego ryzyka, a także wzrost i umocnienie inwestycji pochodzących z Europy i Azji, kosztem Stanów Zjednoczonych.