Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

PRODUKCJA SAMOCHODÓW W PORTUGALII W 2015 ROKU

W 2015 roku produkcja samochodów w Portugalii spadła o 3,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynosząc łącznie 156626 pojazdów. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 07.09.2016 samochody, produkcja, 2015 r.

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny portugalskiej branży modowej

Portugalia wzmocniła w ostatnich latach swoją pozycję w branży modowej na rynku światowym. W ubiegłym roku portugalski przemysł włókienniczy i odzieżowy sprzedał za granicę produkty o całkowitej wartości 4,8 mld euro, a więc o 5% więcej niż w poprzednim roku, co pozwala portugalskiemu Stowarzyszeniu Przemysłu Tekstylno-Włókienniczemu przewidywać, że w 2016 roku branża przekroczy w eksporcie 5 mld euro – wartość osiągniętą w pierwszych latach ostatniej dekady, która stanowi część strategicznego planu sektora na najbliższe lata. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 06.09.2016 Moda, portugalia

zdjęcie domyślne

Sektor elektryczny, elektroniczny oraz telekomunikacyjny

W 2013 roku Portugalia odnotowała dość niestabilny trend rozwoju gospodarki. Proces konsolidacji budżetowej, delewarowanie sektora prywatnego oraz bezrobocie miały swój negatywny wpływ na inwestycje (-6,7% w 2013) i popyt krajowy (-1,5% da konsumpcji prywatnej i -1,8% dla konsumpcji publicznej w 2013), rejestrując ożywienie dopiero w 2014 roku (wzrost inwestycji do 2,5% oraz konsumpcji prywatnej do 2,1%). Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 ICT, portugalia

zdjęcie domyślne

Ustawa dotycząca łączności elektronicznej w Portugalii

Ustawa dotycząca łączności elektronicznej, która istnieje w Portugalii od 2004 roku, uległa w ostatnim roku zmianie. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 17 lipca 2016 r. mając na celu głównie poprawę ochrony konsumentów. Ustawa utworzyła m.in. przepis mówiący o tym że przedsiębiorstwa świadczące usługi łączności elektronicznej dostępne publicznie muszą oferować wszystkim użytkownikom możliwość zawierania umów bez obowiązującego okresu lojalności, a także umów z okresem lojalnościowym od 6 do 12 miesięcy. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 ICT, Portugalia

zdjęcie domyślne

Dane dot. handlu zagranicznego Portugalii w sektorze meblarskim

Zestawienie statystyk handlu zagranicznego Portugalii w sektorze meblarskim. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 meble, portugalia

zdjęcie domyślne

Rynek leków generycznych w Portugalii

W ciągu ostatniej dekady sprzedaż leków generycznych w Portugalii gwałtownie wzrosła, mimo to w ostatnich latach w sektorze leczenia ambulatoryjnego utrzymuje się stagnacja. Rząd portugalski podjął działania na rzecz zwiększenia udziału tych leków w rynku do 60% w 2014 roku, na podobieństwo wielu innych krajów europejskich, zwłaszcza skandynawskich. Pomimo tych wysiłków udział ten utrzymuje się obecnie na 47%. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 leki generyczne, portugalia

zdjęcie domyślne

Portugalski sektor budowlany rejestruje ożywienie po 13 latach spadku

W 2015 roku nastąpił wzrost o 3,0% wartości produkcji brutto w portugalskim sektorze budowlanym, w wyniku pozytywnych rezultatów we wszystkich segmentach działalności: +5,0% w budownictwie mieszkaniowym, +5,1% w zakresie budowy budynków niemieszkalnych oraz +1,0% w segmencie robót inżynierii lądowej i wodnej. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 budownictwo, portugalia

zdjęcie domyślne

Inwestycje na portugalskim rynku nieruchomości w 2015 r.

W 2015 roku rynek nieruchomości w Portugalii osiągnął rekordowe obroty w wysokości 2,1 mld euro, co stanowi wzrost o 139% w stosunku do 2014 roku i o 47% od poprzedniego rekordu osiągniętego w 2007 roku. Wzrost ten wynika, zdaniem analityków sektora, z atrakcyjności rentowności aktywów nieruchomościowych w porównaniu z ofertą sektora finansowego Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 budownictwo, portugalia

artykuł nr 8 PL

Handel zagraniczny Portugalii w 2015 roku

Według danych Banku Portugalii w 2015 roku łączna wartość portugalskiego eksportu towarów i usług wyniosła (74,1 mld euro), co stanowi wzrost o 4,7% rok do roku poprzedniego. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 05.09.2016 handel zagraniczny, portugalia

zdjęcie domyślne

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Portugalii w 2015 roku

Według danych APREN - Portugalskiego Stowarzyszenia Energetycznego produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Portugalii kontynentalnej reprezentowała 50,4% całkowitej energii wyprodukowanej w 2015 roku. Odnawialne źródła energii przyczyniły się w 48,2% do zaspokojenia konsumpcji w Portugalii, podczas gdy pozostałe 47,3% pochodziło ze źródeł paliw kopalnych, a 4,5% salda import-eksport. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 23.02.2016 portugalia, energia, oze

zdjęcie domyślne

ANGOLA - nowe prawo inwestycyjne

W sierpniu 2015 roku została opublikowana nowa ustawa w sprawie prywatnych inwestycji w Angoli, wprowadzająca istotne zmiany w przepisach obowiązujących do tej pory za sprawą ustawy nr 20/11 z 20 maja z 2011 r. Mniej biurokracji i większa łatwość repatriacji kapitału to dwa cele, które rząd Angoli ma nadzieję osiągnąć za pomocą nowego systemu. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 28.01.2016 Angola, inwestycje

zdjęcie domyślne

Nowa ustawa regulująca rynek stacji benzynowych w Portugalii

Nowa ustawa o krajowym sektorze naftowym, która wprowadza ocenę stacji benzynowych za pomocą punktów wchodzi w życie w Portugalii w styczniu 2016 roku, choć niektóre działania będą realizowane dopiero w marcu. Ustawa wprowadza punktowy system oceny stacji benzynowych od zera do 100 punktów, czyli od oceny niewystarczającej do bardzo dobrej, w zależności od jakości paliwa i świadczonych usług dla klientów, jak również warunki pomieszczeń pomocniczych. Pierwsze wyniki powinny zostać opublikowane dopiero na początku kwietnia. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 24.01.2016 stacje benzynowe

zdjęcie domyślne

PORTUGALSKI SEKTOR MLECZARSKI W 2015 R.

Rok 2015 okazał się trudny dla portugalskiego sektora mleka i przetworów mlecznych, głównie ze względu na decyzje Unii Europejskiej. Producenci wyrażają sprzeciw wobec zniesienia od kwietnia ubiegłego roku kwot mlecznych, zaostrzając protesty nie tylko w Portugalii, ale w całej Europie. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 24.01.2016 mleko

zdjęcie domyślne

Sprzedaż samochodów w Portugalii w 2015 roku

W 2015 roku sprzedaż samochodów w Portugalii wzrosła o 24% w porównaniu do roku 2014. Pomimo skandalu związanego z manipulacją emisji zanieczyszczeń Volkswagen pozostał drugim najczęściej sprzedawanym lekkim pojazdem osobowym, nawet przy odnotowanym w grudniu zmniejszeniu sprzedaży tej marki o 7,6%. Według wstępnych danych opublikowanych w dniu 4 stycznia br. przez portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (ACAP) w całym roku 2015 zostało sprzedanych 231645 pojazdów, w tym lekkich osobowych, dostawczych i ciężarowych. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 17.01.2016 pojazdy samochodowe

zdjęcie domyślne

Portugalski sektor perfum i kosmetyków w 2015 r.

Według badania „Sectores Perfumaria e Cosmética (Mercado Ibérico)” firmy Informa D&B obroty w sektorze produktów perfumeryjnych i kosmetycznych na rynku iberyjskim powinny wzrosnąć w 2015 roku o 1,7% do 4735 mln euro. Sektor zarejestruje nieco silniejszy wzrost w Hiszpanii, gdzie w sprzedaż na koniec 2015 roku powinna zarejestrować łączną wartość 4073 mln euro, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2014. W Portugalii rynek osiągnął obroty na poziomie ok. 662 mln euro, tj. o 1,4% wyższe niż rok wcześniej. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 17.01.2016 perfumy, kosmetyki

zdjęcie domyślne

Wyniki portugalskiego handlu zagranicznego - dekoracja wnętrz

Sektor mebli i artykułów do dekoracji i wyposażenia wnętrz posiada już znaczący udział w handlu zagranicznym Portugalii, zatrudniając 8,3% mieszkańców tego kraju. W ciągu ostatnich ośmiu lat eksport w tym sektorze wykazywał pozytywne wyniki, przy prawie stałym poziomie importu, co miało wpływ na poprawę bilansu handlowego. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 17.01.2016 dekoracja wnętrz, design

zdjęcie domyślne

Kształtowanie się portugalskiego handlu zagranicznego w zakresie produktów ry...

W I. połowie 2015 roku portugalski eksport ryb, konserw i innych owoców morza miał 1,9%-wy udział w całkowitym eksporcie, niewiele wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,7%). Z kolei import, którego wartość była 1,8 razy większa od eksportu, stanowił 2,9% całkowitego importu w 2015 roku, wobec 2,6% rok wcześniej. Dodał : Bogdan Zagrobelny | 06.01.2016 handel, ryby

zdjęcie domyślne

Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii

9 lipca br. weszła w życie w Portugalii nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r. Dokument uchyla dotychczas obowiązującą ustawę nr 18/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, ustawa, konkurencja

zdjęcie domyślne

Obroty handlowe Portugalii 2010 r.

W 2010 roku PKB Portugali wzrósł o 1,4%, a głównym motorem jego wzrostu okazał się eksport, który zwiększył się o ponad 15% oraz popyt wewnętrzny na dobra trwałego użytku. Po dwóch latach negatywnego wpływu eksportu na wzrost PKB, zwłaszcza w 2009 r., kiedy swoim 3,8%-owym spadkiem przyczynił się do zmniejszenia PKB o 2,5%. Niemniej jednak, w 2011 r. przewidywany jest jego ponowny spadek o 0,5% oraz niewielki wzrost w 2012 r do poziomu 1,1%. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, handel, obroty handlowe

zdjęcie domyślne

Linia kredytowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rząd portugalski chce udostępnić małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowe ponad miliard euro za pośrednictwem linii kredytowej „PME Crescimento" (MSP Wzrost), której środki zostały już prawie wyczerpane. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, kredyty, MSP

Poprzednia
z 14

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Autolawety

Najlepsze autolawety na wynajem. Nasza wypożyczalnia autolawet oferuje wynajem lawet i autolawet ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Sardynia wakacje

Wakacje w północnej części Sardynii, to wspaniała okazja, by odwiedzić francuską wyspę Korsykę, ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Sztuczne kwiaty

Sztuczne kwiaty - w naszej ofercie znajdziesz kilka tysięcy sztucznych kwiatów. Zapraszamy do na...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert