Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStrategiczne projekty infrastrukturalne do realizacji w Portugalii do 2020 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 16:13:47
portugalia, portugal, gospodarka, infrastruktura

Grupa Robocza ds. Infrastruktury o Wysokiej Wartości Dodanej (Grupo de Trabalho para as Infra-estruturas de Elevado Valor Acrescentado, GTIEVA) przekazała 27 stycznia br. Premierowi Portugalii Pedro Passos Coelho raport dot. piorytetów w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych do 2020 r. Według specjalistów wchodzących w skład Grupy, Portugalia powinna inwestować więcej w infrastrukturę kolejową, porty oraz terminale kontenerowe, a mniej w infrastrukturę drogową, lotniska i transport pasażerski.

Grupa, pod przewodnictwem José Eduardo Carvalho, prezesa Portugalskiego Stowarzyszenia Przemysłowego (AIP), nadała priorytetowy charakter 30 projektom infrastrukturalnym, kluczowym, w jej opinii, dla wzrostu gospodarczego Portugalii.

W grupie tej szczególną uwagę zwrócono na 15, które uznane zostały za projekty o największym znaczeniu:

 1. Port Leixões (Porto) - rozbudowa terminalu kontenerowego,
 2. Linia kolejowa Północ - zakończenie planu modernizacji,
 3. Terminal kontenerowy XXI w Sines – rozbudowa,
 4. Port w Setúbalu - budowa falochronu i kanałów żeglownych dla statków Panamax,
 5. Trasa IP4 - zakończenie budowy tunelu,
 6. Port Leixões (Porto) - budowa nowego terminalu kontenerowego o głębokości 14m,
 7. Trafaria (Lizbona) – budowa głębinowego terminalu kontenerowego,
 8. Port Leixões (Porto) - budowa nowego terminalu statków rejsowych,
 9. Lotnisko w Lizbonie - budowa nowego terminalu cargo DHL,
 10. Linia kolejowa Aveiro – Vilar Formoso (granica z Hiszpanią) - modernizacja,
 11. Lizbona - budowa nowego dworca morskiego dla rejsowych statków pasażerskich,
 12. TC Alcântara (Lizbona) - zwiększenie wydajności kontenerowego terminalu morskiego,
 13. Port w Aveiro - przystosowanie do przyjmowania statków o większych gabarytach, również w okresie nocnym,
 14. Aveiro - budowa platformy logistycznej,
 15. Aveiro - rozbudowa infrastruktury portowej oraz terminalu intermodalnego.

Wśród pozostałych 15 projektów, o mniejszym znaczeniu, znalazły się: prace korekcyjne trasy żeglugi śródlądowej rzeką Douro oraz modernizacja śluz na rzece, reaktywacja nabrzeża terminalu w Seixal, pogłębienie kanału i zatoki dla statków o większych gabarytach w Figueira da Foz, rozbudowa terminalu Ro-Ro w Setúbalu, usprawnienie warunków operacyjnych portu w Aveiro (terminal Ro-Ro, terminal kontenerowy), poprawa warunków dostępu i kondycji instalacji portowych w Algarve, zakończenie budowy trasy IP3 na odcinku Coimbra - Viseu, modernizacja linii kolejowych: Zachód, Minho, Cascais, Algarve, międzynarodowe połączenia kolejowe między Lizboną, Setúbalem, Sines i Caia a Hiszpanią, realizacja projektu „Integrators – Fedex”, który przewiduje usprawnienie logistyki na lotniskach w Lizbonie i Porto.

 

Wartość inwestycji

Projekty zasugerowane przez grupę reprezentują szacunkowy koszt całkowity rzędu 5,1 mld euro, z czego większość ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych – 2,8 - 3,1 mld euro (54% - 61%), zaangażowanie środków publicznych ma wynieść ok. 1,3 mld euro (25%), podczas gdy ze srodków prywatnych ma pochodzić – 682,6 – 1.035,2 mln euro (13,4%-20,3%). Finansowanie ze strony sektora prywatnego zaangażowanego w realizację projektów odbyłoby się za pośrednictwem sektora bankowego lub rynku kapitałowego.

Fakt, iż Portugalia realizuje obecnie program dostosowań gospodarczych pozwolił na osiągniecie korzystnych warunków finansowania ze środków unijnych, które przewidują współfinansowanie projektów na poziomie nawet do 80%. Oczekuje się, że największego zaangażowania finansowego ze strony państwa wymagać będą projekty z sektora kolejowego, podczas gdy projekty z obszaru portów oraz infrastruktury drogowej zostaną zrealizowane głównie przy wsparciu finansowym ze strony sektora prywatnego.

 

Inwestycje sektorowe

A. Infrastruktura kolejowa

Największa część środków – 2,8 mld euro (55,4%) - ma zostać przekazana na projekty infrastruktury kolejowej (8 projektów). Grupa zwróciła szczególną uwagę na znaczące bariery dla rozwoju kraju, jakie stwarza wysoki stopień degradacji istniejącej infrastruktury oraz brak połączeń portów i centrów logistycznych z Europą, w związku z czym niezbędna jest pilna interwencja w tym obszarze. Ponadto, projekt budowy szybkiej kolei łączącej Portugalię z Hiszpanią, uruchomiony w 2005 r. przez ówczesnego premiera José Sócrates, miałby być ukończony dopiero po 2015 r. Plan rządu przewiduje uruchomienie szybkich połączeń (powyżej 200 km/h) z Hiszpanią z Lizbony, Sines i Aveiro. W pierwszej kolejności miałyby one służyć transportowi towarowemu, a dopiero w dalszej przyszłości także przewozowi osób.

 

B. Porty morskie

Drugim pod względem przeznaczenia środków ma być sektor portów morskich – na 18 projektów miałyby zostać przeznaczone 1,5 mld euro (29,3% całkowitych inwestycji). W tym obszarze Grupa zidentyfikowała dwa główne problemy do rozwiązania: warunki dostępu oraz przyjmowania statków oraz nieistniejące lub niewystarczające połączenie z linią kolejową oraz platformami logistycznymi.

 

C. Infrastruktura drogowa

Z zakresu infrastruktury drogowej Grupa rekomenduje realizację zaledwie 2 projektów, na które przekazane miałoby być 15,2% środków (773 mln euro).

 

D. Porty lotnicze

Infrastruktura w obszarze portów lotniczych ma otrzymać zaledwie ok. 10 mln euro, czyli 0,2% całkowitych środków inwestycyjnych.

Raport Grupy został przekazany w środę, 29 stycznia br., do konsultacji społecznych. Rząd chce podjąć rozmowy z partią opozycyjną PS celem ustalenia, które ze wskazanych przez Grupę projektów powinny być faktycznie potraktowane jako priorytetowe, przede wszystkim ze względu na fakt, że skarb państwa nie dysponuje obecnie środkami niezbędnymi dla realizacji wszystkich 30 projektów. Projekty strategiczne mają zostać wybrane do kwietnia br. W tym terminie mają zostać również przeprowadzone analizy mające na celu obniżenie kosztów realizacji zidentyfikowanych projektów, przy większym zaangażowaniu i ryzyku sektora prywatnego.
Możliwy jest również powrót rządu do rozważenia wykorzystania modelu PPP, który swego czasu został uznany przez komisję śledczą za zbyt kosztowny dla budżetu państwa.

Oprac.:
Renata Rydzewska Henriques, II Sekretarz
Pliki do pobrania

Strategiczne projekty infrastrukturalne do realizacji w Portugalii do 2020 r.
pdf | 230.12 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert