Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Strategia na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia i Rozwoju Przemysłu na lata 2013-2020

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 16:08:23
portugalia, portugal, gospodarka, przemysł, strategia

Minister Gospodarki i Zatrudnienia Portugalii, Álvaro Santos, zaprezentował 23 kwietnia br. „Strategię na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia i Rozwoju Przemysłu na lata 2013-2020”, w ramach której rząd portugalski uznał za absolutny priorytet wprowadzenie Portugalii na ścieżkę wzrostu poprzez stymulację produkcji dóbr i usług o wysokiej wartości dodanej, co przyczyniłoby się w konsekwencji do stworzenia nowych miejsc pracy.

Strategia opiera się na ośmiu głównych osiach działania:

 1. Kwalifikacje: Edukacja i kształcenie
 2. Finansowanie
 3. Konsolidacja i rewitalizacja przedsiębiorstw
 4. Promocja inwestycji
 5. Konkurencyjność podatkowa
 6. Innowacyjność i przedsiębiorczość
 7. Internacjonalizacja
 8. Infrastruktura logistyczna

 

Strategia definiuje szereg celów strategicznych określonych jak „Wizja 2020” do osiągnięcia do 2020 r. Są to:

 

 • zwiększenie potencjału dla wzrostu PKB Portugalii do poziomu 2% w 2020 r. (wobec 0,7% w latach 2000-2010);
 • zwiększenie krajowego eksportu do 50% PKB w 2020 r., wobec 29% PKB w latach 2000-2010;
 • wzmocnienie udziału przemysłu w gospodarce krajowej o 3 p.p. do poziomu 17% (wartość dodana brutto przemysłu/ wartość dodana całkowita gospodarki), wobec 14% w 2012 r.;
 • poprawa klimatu inwestycyjnego, tak by Portugalia mogła znaleźć się w top 5 rankingu Banku Światowego Doing Business (obecnie 12 miejsce);
 • wzrost poziomu zatrudnienia z 66% w 2012 r. do 75% w 2020 r.;
 • zwiększenie inwestycji w sektorze Badań, Rozwoju i Innowacji (w % PKB) z 1,5% w 2011 r. do 3,3% w 2020 r.

 

Wizja rozwoju gospodarki portugalskiej opierać się ma na 5 następujących filarach:

 

 1. Rozwoju zdolności eksportowych przedsiębiorstw portugalskich – stabilna obecność na rynkach międzynarodowych jako eksporter dóbr, przy wykorzystaniu możliwości internacjonalizacji na rynkach już istniejących oraz nowych, z rosnącym popytem.
 2. Reidunstrializacja jako motor gospodarki – silna podstawa przemysłowa, odnowiona i innowacyjna na wszystkich etapach łańcucha wartości; gospodarka posiadająca zdolność konkurowania na arenie międzynarodowej i wyróżniająca się jakością produktów i usług.
 3. Wzrost inwestycji prywatnych – konkurencyjna pozycja międzynarodowa pod względem przyciągania i utrzymywania inwestorów i przedsiębiorców.
 4. Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym – inicjatywa prywatna zdolna do tworzenia nowych możliwości trwałego zatrudnienia.
 5. Kwalifikacje siły roboczej – wykwalifikowana siła robocza odpowiadająca na potrzeby sektora prywatnego.

 

Pełny tekst opracowania można pobrać poniżej




Pliki do pobrania

Strategia na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia i Rozwoju Przemysłu na lata 2013-2020
pdf | 304.78 KB
Pobierz