Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrognozy Banco de Portugal (BdP) dla gospodarki portugalskiej na 2013 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-07 14:24:19
portugalia, portugal, gospodarka, bank centralny, prognozy

Portugalski bank centralny - Banco de Portugal (BdP) przedstawił najnowsze prognozy dot. portugalskiej gospodarki w 2013 r., które różnią się od wskaźników, podawanych przez portugalski rząd i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

W opublikowanym Zimowym Biuletynie (Boletim de Inverno), bank przewiduje spadek PKB Portugalii w 2013 r. o 1,9%, prawie dwukrotnie więcej, niż szacują rząd i trojka. Łącznie, w okresie recesji obejmującym lata 2009-2013, spadek PKB wyniesie 7,4%. Jesienna prognoza portugalskiego banku centralnego przewidywała spadek inwestycji o 10%, została zrewidowana na 8,5%.

Zwiększenie stopnia pesymizmu ekspertów BdP co do przewidywanego poziomu recesji w prognozach na 2013 r. wynika głównie z mniejszego tempa wzrostu portugalskiego eksportu oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Eksport, który miał być główną siłą motoryczną neutralizującą skutki recesji w gospodarce portugalskiej, w ostatnim okresie zaczął wykazywać wyraźne oznaki osłabienia, co w dużej mierze jest wynikiem zahamowania rozwoju gospodarek strefy euro, na których rynki przeznacza się ok. 70% wartości portugalskiego wywozu. Dodatkowo do pogorszenia wyników eksportu przyczyniły się strajki w portugalskich portach, które rozpoczęły się we wrześniu ub.r.

Najnowsze dane dot. handlu zagranicznego opublikowane przez Narodowy Instytut Statystyki (Instituto Nacional de Estatística INE) wskazują na stagnację eksportu w listopadzie ub.r. Te same dane pokazują, iż od września ub.r. eksport towarów do Europy notował stały spadek. W tym kontekście szczególny niepokój budzi zwolnienie tempa wzrostu gospodarki niemieckiej. W jesiennej edycji Biuletynu, która ukazała się w listopadzie 2012 r., szacowano 5% wzrost eksportu w 2013 r., który obecnie przewiduje się na poziomie 2%.

Jeśli chodzi o rynek pracy, należy wspomnieć, że w wyniku pogłębiającego się kryzysu Portugalia utraci w 2013 r. 87 tys. miejsc pracy. Warto odnotować, że 2012 r. gospodarka portugalska utraciła 175 tys. miejsc pracy. Pogarszającą się sytuację tłumaczy się przewidywaną redukcją zatrudnienia w sektorze prywatnym i publicznym, która będzie miała miejsce w całym okresie 2013 r. Jednakże począwszy od 2014 r., wraz z przewidywanym przez wszystkie powyższe instytucje ożywieniem, powinien nastąpić wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym. Jeśli chodzi o sektor publiczny, redukcja zatrudnienia będzie zauważalna jeszcze w 2014 r. wraz z zapowiadaną reformą państwa.

Ożywienie gospodarcze, które przewiduje się na 2014 r., prawdopodobnie spowoduje dalszą restrukturyzację sektora wytwórczego w Portugalii, co może prowadzić do dalszego zamykania mało produktywnych przedsiębiorstw, a tym samym do likwidacji miejsc pracy. Tym niemniej proces restrukturyzacji będzie miał fundamentalne znaczenie dla zapewnienia dalszego stabilnego wzrostu gospodarki portugalskiej w średnio i długofalowej perspektywie.

 

 

Tabela. 1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Portugalii na 2013 i 2014 r. - Bank Portugalii (BdP)

Wskaźnik (dynamika %)

2013

2014

PKB

-1,9%

1,3%

Konsumpcja prywatna

-3,6%

0,1%

Konsumpcja publiczna

-2,4%

1,5%

Inwestycje

-8,5%

2,8%

Export

2%

4,8%

Import

-3,4%

3,5%

Saldo na rachunku bieżącym (% PKB)

3,1%

4,4%

Inflacja

0,9%

1%

 

Tabela. 2. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Portugalii na 2013r. - BdP, Ministerstwo Finansów Portugalii (MFP) i MFW

Wskaźnik (dynamika %)

BdP

MFP

MFW

PKB

-1,9%

-1%

-1%

Konsumpcja prywatna

-3,6%

-2,2%

-2,2%

Konsumpcja publiczna

-2,4%

-3,5%

-3,2%

Inwestycje

-8,5%

-4,2%

-5,5%

Popyt krajowy

-4%

-2,9%

-2,9%

Export

2%

3,6%

2,9%

Import

-3,4%

-1,4%

-2,1%

Saldo na rachunku bieżącym (% PKB)

3,1%

1%

-0,6%

Deficyt budżetowy (% PKB)

bd

4,5%

4,5%

Bezrobocie

bd

16,4%

16,4%

Inflacja

0,9%

0,9%

0,8%

 

Oprac.

Agnieszka Pepera

WPHI Lizbona