Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRządowy program reindustrializacji Portugalii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 16:02:09
portugalia, portugal, gospodarka, przemysł

Kryzys Unii Europejskiej skłonił państwa członkowskie do podjęcia debaty na temat strefy euro oraz przyszłości wspólnoty. W ramach tej dyskusji 11 grudnia 2012 r. ministrowie gospodarki pięciu państw Unii (Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy i Niemcy) opublikowali w Wall Street Journal list otwarty, w którym zaproponowali reindustrializację jako sposób walki z zahamowaniem rozwoju gospodarki europejskiej.

Wg danych, od 2008 r. UE straciła 3 mln miejsc pracy w przemyśle, a produkcja przemysłowa spadła o 10%. Coraz więcej firm przenosi się do innych części świata. Dotychczas głównym sposobem na zwalczenie kryzysu była restryktywna polityka finansowa, jednak wg ministrów sposobem na odwrócenie tej tendencji może być podjęcie nowej wspólnej polityki gospodarczej, która postawiłaby m.in większy nacisk na konkurencyjność przemysłu w państwach członkowskich. Swoje poglądy grupa przedstawiła również Radzie ds. Konkurencyjności UE.

 

Założenia reindustrializacji gospodarki portugalskiej

Jednym z głównych inspiratorów ruchu na rzecz reindustrializacji Europy jest portugalski minister gospodarki, Álvaro Santos Pereira. W Portugalii, podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich, przemysł przez lata stopniowo zmniejszył swój udział w tworzeniu PKB z 32% do obecnych 27%. W opinii ministra, państwa silnie uprzemysłowione lepiej znoszą kryzysy gospodarcze i nawet w najtrudniejszych czasach przedsiębiorczość utrzymuje w nich silną pozycję, a wskaźnik bezrobocia jest mniejszy. Dlatego projekt reindustrializacji gospodarki forsowany przez Álvaro Santos Pereira ma w planach odbudowę przemysłu, zwiększenie nakładów na wykształcenie techniczne oraz rozwój górnictwa i eksportu. Celem jest przywrócenie Portugalii statusu kraju „o powołaniu przemysłowym”, co ma przyciągnąć więcej inwestycji krajowych i zagranicznych.

Reindustrializacja jest częścią większego projektu europejskiego, mającego stać się odpowiedzią na przestarzałą rzeczywistość drugiej rewolucji przemysłowej, opartej na paliwach kopalnych. Dzięki połączeniu technologii Internetu oraz energii odnawialnej świat znajduje się obecnie na drodze do trzeciej rewolucji przemysłowej, która pozwoli ożywić rynek europejski, przejść do kolejnej fazy integracji ekonomicznej.

Do 2012 r. państwo zrealizowało serię reform, które stanowią bazę dla rozwoju projektu reindustrializacji. Dzięki nim portugalscy przedsiębiorcy dysponują m.in. lepszą ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz bardziej elastycznymi rozwiązaniami w zakresie prawa pracy, które pozwalają na zwiększenie produktywności poprzez lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Nastąpiło również uproszczenie systemu licencjonowania, który wyeliminował niepotrzebną biurokrację. Reformy w sektorze portowym zmniejszyły koszty eksportu, a większość firm nie odnotuje w 2013 r. podwyżki cen za energię. W kolejnych latach ministerstwo gospodarki planuje dalszy rozwój podobnych inicjatyw.

Santos Pereira przedstawił już w grudniu ub. r. w portugalskim parlamencie podstawowe założenia Strategii wspierania industrializacji na lata 2013-2020 (Estratégia de Fomento da Industrialização para 2013-2020). Ostateczny program zostanie zaprezentowany w lutym br. po konsultacji z krajowymi przedstawicielami najważniejszych sektorów gospodarczych. Do głównych założeń należą: zachęty finansowe dla sektora wytwórczego, ulgi podatkowe, większy nacisk na wykształcenie zawodowe oraz ograniczenie biurokracji. Planuje się finansowanie przedsiębiorstw w wysokości 500 mln euro we współpracy z największym bankiem portugalskim Caixa Geral de Depósitos, a do 2020 r. ma zostać ukończona budowa tak transportowej, jak i energetycznej sieci transeuropejskiej, w tym połączenia kolejowego Portugalii z Francją.

 

a) górnictwo

Główną rolę w rządowym programie reindustrializacji rządu odgrywa sektor górniczy. Rząd chce uczynić portugalskie górnictwo jeden z najbardziej konkurencyjnych sektorów na rynku europejskim, a Portugalia ma wybić się na pierwsze miejsce w wydobyciu rud metali. W związku z tym w planach jest wprowadzenie szeregu zachęt dla przedsiębiorców oraz utworzenie w 2013 r. biura wsparcia dla inwestora w sektorze górniczym. Od czerwca 2011 r. rząd podpisał już 95 kontraktów na poszukiwanie i wydobycie rud metali: w efekcie na terenie Portugalii znaleziono zasoby w wysokości ponad 2 mln uncji złota, co odpowiada ponad 2,5 mld euro. Inwestycje w przeciągu trzech lat mają sięgnąć 68 mln euro i przyczynić się do utworzenia 120 miejsc pracy. Na liście znajdują się m.in. projekty próbnego wydobycia złota w Jales (Vila Real) przez Almada Minning z grupy Petequilla Minerals, a także w Montemor-o-Novo i w Évora przez firmę Colt Resources, która podpisała również kontrakt na wydobycie wolframu w Tabuaçu.

 

b) sektor paliwowy

Istnieje także szansa ożywienia sektora paliwowego. Kontrakt z firmą Repsol na wydobycie i produkcję paliwa i gazu naturalnego w regionie Algarve przewiduje inwestycję rzędu 75 mln euro. Kanadyjska firma Mohave zaakceptowała plan inwestycyjny w rejonie szybu Lusitânica, pierwszym tego typu w Portugalii: zakłada on inwestycję 250 mln euro w przeciągu pięciu lat.

Rząd zapowiada realizację kolejnych projektów. Rada Ministrów zaakceptowała Narodową Strategię Wykorzystania Zasobów Geologicznych, której celem jest zmiana formy wsparcia państwa w sektorze zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Jednym z elementów programu jest m.in. zmiana przepisów dotyczących udzielania licencji i koncesji oraz uproszczenie procedur niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji związanych z badaniem i eksploatacją złóż. Planowane jest wprowadzenie koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego oraz surowców mineralnych, mogących występować w wodach Portugalii: rząd rozpoczął już proces przyznawania zezwoleń na poszukiwanie minerałów w rejonie Azorów. W planach jest także utworzenie mechanizmu finansowego, który będzie gwarantował wypełnienie klauzul zawartych w kontraktach, jak również rozwój projektów zwiększających wiedzę o zasobach mineralnych kraju, co ma przyciągnąć uwagę inwestorów światowych.

Oprac.:

Patrycja Milczanowska

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie

18 stycznia 2013 r.