Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCoraz więcej Portugalczyków zarabia mniej niż 310 euro miesięcznie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-07 14:32:21
portugalia, portugal, gospodarka, zarobki, zatrudnienie

Portugalczycy zarabiają coraz mniej. Ilość osób zatrudnionych z płacą poniżej 310 euro netto miesięcznie, wzrosła o ponad 4% (+6,5 tys.) w okresie od września 2011 r. do tego samego miesiąca 2012 r. Według danych Narodowego Instytutu Statystyki (Instituto Nacional de Estatística, INE) już ponad 155 tys. osób znajduje się w tej sytuacji. Ogółem jedna trzecia Portugalczyków zarabia co miesiąc nie więcej niż 600 euro.

Najgorzej prezentuje się sytuacja w sektorze usług, gdzie pracuje 69% z całkowitej liczby zatrudnionych w Portugalii, z których aż 135.700 zarabia poniżej 310 euro, co z kolei stanowi 87,5% najniższych wynagrodzeń w kraju.

Dla porównania w sektorze rolniczym 8 tys. zatrudnionych otrzymuje płacę niższą niż 310 euro.

W północnej części Portugalii pracuje 35% ze wszystkich osób zatrudnionych w tym kraju, jednak zaledwie 29% z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 1.200 euro. Lizbona reprezentuje 28% ogółu osób zatrudnionych, z których 39,6% pobiera najwyższe pensje w kraju.

Ekonomista i profesor uniwersytecki Luis Bento uważa, że wzrost liczby osób z wynagrodzeniem poniżej minimalnej płacy krajowej jest częściowo spowodowany zwiększeniem się liczby osób zatrudnionych na niepełny etat lub dorywczo. Trend ten jest zauważalny w Portugalii od ostatnich dwóch lat.

Specjalista dodał też, że ​​spora część tych przypadków wynika z naruszenia stawki płacy minimalnej przez firmy, które wykorzystują nierównowagę na rynku pracy - nadwyżkę popytu nad podażą. Ja twierdzi ekonomista w chwili obecnej na jedno miejsce pracy o płacy 600 euro, pracodawcy znajdują bez problemów 150 osób, które podejmą się jej za 400 euro i kolejne 200 – 300 osób będących w stanie wykonywać ją za 250 euro.

Proces zubożenia najprawdopodobniej nasili się w 2013 r. ze względu na wprowadzony program oszczędnościowy przez trojkę, dążący do zwiększenia konkurencyjności firm portugalskich za pomocą redukcji kosztów pracy, a tym samym wynagrodzeń. że nie tylko płace oferowane na nowych stanowiskach pracy są niższe, lecz także pensje osób, które starają się utrzymać zatrudnienie również maleją, a Portugalia dużymi krokami zbliża się do stania się krajem o najniższych płacach, stając się jednym z najniższych w UE.

Portugalia w ciągu jednego roku straciła aż 197.400 miejsc pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła jednakże tylko o 129 471. Głównymi przyczynami tej różnicy są oprócz bezrobocia, emigracja, przejście na emeryturę i zgon. Szacuje się, że od połowy 2011 r. z Portugalii wyemigrowało ponad 200 tys. mieszkańców. Wyjeżdżali oni głównie do Angoli, Mozambiku i Brazylii. Co ciekawe, jeszcze 4 lata temu Mozambik nie znajdował się na tej liście, a obecnie jest drugim najbardziej pożądanym kierunkiem emigracji młodych Portugalczyków.

Kształtowanie się płac w okresie 2011 i 2012 r.

Płaca netto

III kw. 2011

III kw. 2012

Różnica

%

<310 €

148 600

155 100

6 500

4,37

310-600 €

1 241 900

1 131 800

-110 100

-8,86

600-900 €

1 030 400

985 000

-45 400

-4,40

900-1200 €

428 800

411 400

-17 400

-4,50

1200-1800 €

391 700

373 600

-18 100

-4,62

1800-2500 €

118 200

120 900

2 700

2,28

2500-3000 €

28 300

30 800

2 500

8,83

> 3000 €

27 200

23 700

-3 500

-12,86