Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrognozy makroekonomiczne dla Portugalii na lata 2011-2012

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-07 15:00:00
portugalia, portugal, gospodarka, prognozy, ekonomia

14 lipca br. Ministerstwo Finansów Portugalii opublikowało zaktualizowaneprognozy makroekonomiczne dla kraju na lata 2011-2012. Dokonana aktualizacja jest zgodna z przewidywaniami ogłoszonymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Komisję Europejską (KE) oraz Bank Portugalii (BP).

Prognozy wskazują, że w latach 2011-2012 gospodarka portugalska będzie znajdować się w recesji, a powrót na ścieżkę wzrostu nastąpi dopiero w 2013 r. Przewiduje się, że w roku bieżącym PKB Portugalii skurczy się o 2,3% , a w 2012 r. o 1,7%. Spowolnienie gospodarki portugalskiej, jakie oczekiwane jest w latach 2011-2012, odzwierciedla dynamikę wszystkich elementów składowych popytu krajowego.

Prognoza Ministerstwa Finansów zakłada bezprecedensowy spadek wartości konsumpcji i inwestycji prywatnych. Wkład spadającego popytu krajowego w PKB Portugalii będzie negatywny i wyniesie -6,2 p.p. w 2011 r. i kolejne -4,1 p.p. w 2012 r., a sama konsumpacja prywatna ma spaść w analizowanym okresie o, odpowiednio, 4,5% i 3,3,%. Taka zmiana jest wynikiem zmiany struktury konsumpcji portugalskich gospodarstw w odpowiedzi na cięcia dokonane przez rząd kraju w ramach konsolidacji budżetowej, restrykcje w zakresie finansowania oraz wzrost bezrobocia.

Szczególny niepokój rządu wzbudza prognozowany spadek poziomu inwestycji prywatnych, który w 2011 r. ma wynieść ponad 10%. Spadek ten uzasadniany jest mało optymistycznymi perspektywami dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju gospodarki oraz niezwykle wymagającymi restrykcjami w zakresie finansowania, które charakteryzują obecną koniunkturę.

Proces konsolidacji budżetowej wpłynie również na znaczący spadek poziomu konsumpcji publicznej, który, według oczekiwań, ma wynieść 6,1% w br. i 5,3% w 2012 r.

Stopa bezrobocia będzie w dalszym ciągu wzrastać i osiągnie poziom 13,2% w 2012 r. wobec 12,5% w 2011 r. i 10,8% na koniec roku 2010. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dwóch lat w sumie w ramach gospodarki portugalskiej zostanie zlikwidowanych 133,5 tys. miejsc pracy, z czego 79,6 tys. tylko w br.

W przeciwieństwie do negatywnego wpływu większości kluczowych wskaźników makroekonomicznych na wzrost gospodarczy Portugalii, w latach 2011-2012 PKB będzie pozytywnie pobudzane przez eksport, pomimo, iż tempo jego wzrostu będzie niższe niż to, zarejestrowane w 2010 r. W 2011 roku eksport powinien wzrosnąć o 6,7%, a w 2012 r. o 5,6%. Jednocześnie, w ślad za promowaną polityką intensyfikacji produkcji krajowej oraz ograniczania importu, Ministerstwo Finansów Portugalii spodziewa się, że import spadnie o 4,8% w 2011 r. i o 1,3% w 2012 r. przyczyniając się tym samym do ograniczenia obecnej nierównowagi w zakresie handlu zagranicznego.

W zaprezentowanej prognozie Minister Finansów zaznaczył, że zarysowany scenariusz powinien być traktowany z pewną ostrożnością, gdyż istnieje wysoki poziom niepewności co do skali zmian poszczególnych wskaźników, w tym:

  • prognozowany spadek poziomu konsumpcji prywatnej może być niższy,
  • należy wziąć pod uwagę możliwość dalszego pogorszenia warunków finansowania gospodarki portugalskiej,
  • należy wziąć pod uwagę mniej pozytywną ewolucję popytu zewnętrznego wynikającą z niższego niż oczekiwany wzrostu gospodarczego głównych partnerów handlowych Portugalii.

 

Poniżej załączone zostały dwie tabele prezentujące prognozy makroekonomiczne dla Portugalii w latach 2011-2012.

 

Tabela 1 - Scenariusz makroekonomiczny

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

Wydatki budżetowe - dynamika zmian wielkości

Konsumpcja prywatna

2,3

-4,5

-3,3

Konsumpcja publiczna

1,2

-6,1

-5,3

Środki trwałe brutto

-4,9

-10,3

-5,1

Popyt krajowy

0,6

-5,8

-4,0

Eksport towarów i usług

8,8

6,7

5,6

Import towarów i usług

5,1

-4,8

-1,3

Produkt Krajowy Brutto

1,3

-2,3

-1,7

Wydatki budżetowe - wkład na rzecz tempa wzrostu PKB

Popyt krajowy

0,7

-6,2

-4,1

Eksport netto

0,6

3,9

2,5

Inflacja

HICP

1,4

3,5

2,3

Rynek pracy

Stopa bezrobocia (w % osób aktywnych zawodowo)

10,8

12,5

13,2

Zatrudnienie ogółem (dynamika)

-1,5

-1,6

-1,1

Źródło: Narodowy Instytut Statystyki i Ministerstwo Finansów


Oprac.:

Renata Rydzewska Henriques, II Sekretarz

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie

 

Lipiec 2011

 

Pełny tekst opracowania można pobrać poniżej.
Pliki do pobrania

Prognozy makroekonomiczne dla Portugalii na lata 2011-2012
neu | 61.91 KB
Pobierz