Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuObroty handlowe Portugalii 2010 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 15:29:59
portugalia, portugal, gospodarka, handel, obroty handlowe

W 2010 roku PKB Portugali wzrósł o 1,4%, a głównym motorem jego wzrostu okazał się eksport, który zwiększył się o ponad 15% oraz popyt wewnętrzny na dobra trwałego użytku. Po dwóch latach negatywnego wpływu eksportu na wzrost PKB, zwłaszcza w 2009 r., kiedy swoim 3,8%-owym spadkiem przyczynił się do zmniejszenia PKB o 2,5%. Niemniej jednak, w 2011 r. przewidywany jest jego ponowny spadek o 0,5% oraz niewielki wzrost w 2012 r do poziomu 1,1%.

Według danych INE - Narodowego Instytutu Statystyki w Portugalii eksport portugalski w 2010 r. wyniósł 36,7 mld euro, co stanowi wzrost w wysokości 15,8 % w porównaniu do roku ubiegłego (31,7 mld euro). Import wyniósł 56,7 mld euro, co oznacza wzrost o 10,5% wobec roku 2009 (51,3 mld euro).

Stosunek eksportu do importu, tzw. pokrycie importu eksportem wyniosło 64,8%, co oznacza poprawę wskaźnika o prawie 3% w porównaniu z rokiem 2009 (62,1%). Deficyt obrotów handlowych zwiększył się o prawie 2,1%, głównie ze względu na 10,5%-owy wzrost importu.

 

Obroty handlowe Portugalii 2010 r.

 

2009
(mln EUR)

Udział
%

2010
(mln EUR)

Udział
%

Dynamika
%

ŚWIAT

 

 

 

 

 

Eksport

31 768

-

36 769

-

15,7

Import

51 368

-

56 783

-

10,5

Saldo

-19 600

-

-20 014

-

2,1

Relacja eksportu do importu (%)

61,8

-

64,8

-

 

UNIA EUROPEJSKA

 

 

 

 

 

Wywóz

23 964

75,4

27 562

75,0

15,0

Przywóz

40 365

78,6

42 934

75,6

6,4

Saldo

-16 402

83,7

-15 372

76,8

-6,3

Relacja eksportu do importu (%)

59,4

 

64,2

 

 

KRAJE TRZECIE

 

 

 

 

 

Eksport

7 804

24,6

9 206

25,0

18,0

Import

11 003

21,4

13 848

24,4

25,9

Saldo

-3 198

16,3

-4 642

23,2

45,1

Relacja eksportu do importu (%)

70,9

 

66,5

 

 

Źródło: INE-Narodowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Eksport wewnątrz i pozawspólnotowy wykazał w 2010 roku pozytywną dynamikę, tj. rejestrując wzrost odpowiednio o 15,7% i 18%, przy czym Unia Europejska była głównym odbiorcą portugalskich towarów, stanowiąc 75,4% całego eksportu portugalskiego i przyczyniając się w ten sposób do jego całkowitego wzrostu o 11,3%.

Kraje pozaunijne zwiększyły swój udział w eksporcie portugalskim z 24,6% w 2009 r. na 25,0% w roku 2010, rejestrując wkład w wysokości 4,4% do wzrostu całkowitego.

Na pierwszym miejscu wśród grup towarowych maszyny i urządzenia były głównym towarem eksportowym Portugalii z udziałem 14,9% w całkowitej sprzedaży towarów za granicą, a następnie pojazdy i inne środki transportu (12,4%), metale nieszlachetne (8,0%), tworzywa sztuczne i kauczuk (6,9%), paliwa mineralne (6,8%), odzież (6,0%), masa celulozowa i papier (5,7%), minerały i rudy metali (5,5 %), produkty rolnicze (5,4%), produkty spożywcze (5,2%) oraz produkty chemiczne (5,0%).

Na uwagę zasługuje wzrost eksportu paliw mineralnych (896 mln euro; wzrost o 56,5%), pojazdów i innych środków transportu (829 mln; o 22,3%), masy celulozowej i papieru (609 mln euro, o 41,0%), tworzyw sztucznych i kauczuku (518 mln euro, o 25,6%), metali nieszlachetnych (434 mln euro, o 17,4%), maszyn i urządzeń (344 mln euro, o 6,7%) i produktów chemicznych (287 mln euro, o 18,5%). Należy również zauważyć, że wszystkie grupy produktów wykazały wzrost, a eksport globalny, nie licząc paliw mineralnych, zarejestrował wzrost w wysokości 13,6%.

Jeśli chodzi o najważniejsze rynki zbytu głównym odbiorcą portugalskiego eksportu w 2010 r. była Hiszpania z udziałem 26,6% (27,2% w 2009 r.), następnie Niemcy (13,0%), Francja (11,8%), Wielka Brytania (5,5%), Angoli (5,2%), Holandia (3,8%), Włochy (3,8%) i USA (3,6%).

Wraz ze wzrostem wartości o 1,13 mld euro i swojego udziału o 13,1% w porównaniu do 2009 r., Hiszpania miała najbardziej istotny wkład do ogólnego wzrostu eksportu Portugalii, a z pozostałych krajów: Niemcy (672 mln euro, wzrost o 16,4% ), Francja (392 mln euro, o 9,9%), USA (321 mln euro, o 31,7%), Belgia (274 euro; o 35,2%) i Holandia (254 mln euro, o 22,1%).

 

Eksport Portugalii w 2010 r.

Miesiąc

Świat

Wewnątrz-

wspólnotowy

Pozawspólnotowy

mln EUR

Dynamika

%

mln EUR

Dynamika

%

mln EUR

Dynamika

%

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

OGÓŁEM

51 368

56 783

10.5

-

40 365

42 934

6.4

-

11 003

13 848

25.9

-

Styczeń

4 048

4 014

-0.9

-6.3

3 160

3 040

-3.8

-13.2

888

974

9.6

25.0

Luty

3 775

4 230

12.1

5.4

3 161

3 148

-0.4

3.5

614

1 082

76.3

11.1

Marzec

4 430

5 029

13.5

18.9

3 483

3 841

10.3

22.0

946

1 187

25.5

9.7

Kwiecień

3 997

4 485

12.2

-10.8

3 145

3 428

9.0

-10.7

852

1 057

24.1

-11.0

Maj

3 984

4 679

17.4

4.3

3 150

3 473

10.2

1.3

834

1 206

44.6

14.1

Czerwiec

4 408

5 544

25.8

18.5

3 323

4 099

23.3

18.0

1 085

1 445

33.1

19.8

Lipiec

4 697

4 645

-1.1

-16.2

3 762

3 569

-5.1

-12.9

935

1 076

15.0

-25.5

Sierpień

3 590

4 177

16.4

-10.1

2 741

2 940

7.3

-17.6

849

1 237

45.8

15.0

Wrzesień

4 747

4 884

2.9

16.9

3 688

3 708

0.6

26.2

1 059

1 175

11.0

-5.0

Październik

4 691

5 060

7.9

3.6

3 608

3 793

5.1

2.3

1 083

1 267

17.0

7.8

Listopad

4 718

4 990

5.8

-1.4

3 640

3 901

7.2

2.9

1 078

1 088

1.0

-14.1

Grudzień

4 283

5 047

17.8

1.1

3 504

3 993

13.9

2.3

779

1 054

35.3

-3.2

Źródło: INE-Narodowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Najbardziej negatywny wpływ na ogólny poziom eksportu Portugalii w 2010 r. miała Angola, która odnotowała spadek o 14,8%, tj. o 331 mln euro.

W 2010 roku miał miejsce również wzrost importu wewnątrz i pozawspólnotowego, rejestrując odpowiednio przyrost zakupów zagranicznych o 6,4% i 25,9%. Większość dostawców Portugalii pochodziła z krajów unijnych, stanowiąc 75,6% całego importu.

Pozostałe kraje również zwiększyły swój udział w imporcie portugalskim z 21,4% w 2009r. na 24,4% w roku 2010.

Z najważniejszych grup towarowych importowanych przez Portugalię w 2010 r. należy wymienić maszyny i urządzenia (16%), paliwa mineralne (14,7%), pojazdy i inne środki transportu (14,1%), produkty chemiczne (10,0%), produkty rolnicze (9,5%), metale nieszlachetne (7,9%), tworzywa sztuczne i kauczuk (5,1%), produkty spożywcze (4,1%), odzież (3,0%), materiały tekstylne (2,8%).

 

Import Portugalii w 2010 r.

Miesiąc

Świat

Wewnątrz-

wspólnotowy

Pozawspólnotowy

mln EUR

Dynamika

%

mln EUR

Dynamika

%

mln EUR

Dynamika

%

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

2009

2010

Okres analo-giczny

Miesie- cznie

Ogółem

31 768

36 769

15.7

-

23 964

27 562

15.0

-

7 804

9 206

18.0

-

Styczeń

2 473

2 608

5.5

3.6

1 901

2 028

6.7

7.8

572

580

1.5

-8.7

Luty

2 424

2 719

12.1

4.2

1 841

2 062

12.0

1.7

584

657

12.5

13.2

Marzec

2 649

3 333

25.8

22.6

2 020

2 469

22.2

19.7

629

854

37.2

31.5

Kwiecień

2 524

2 962

17.4

-11.1

1 941

2 232

15.0

-9.6

583

730

25.1

-15.5

Maj

2 572

3 048

18.5

2.9

1 944

2 297

18.2

2.9

628

751

19.7

2.9

Czerwiec

2 703

3 137

16.1

2.9

2 074

2 368

14.2

3.1

630

769

22.2

2.4

Lipiec

3 117

3 402

9.2

8.4

2 285

2 520

10.3

6.4

832

883

6.1

14.7

Sierpień

2 041

2 512

23.1

-26.2

1 465

1 799

22.8

-28.6

576

713

23.8

-19.2

Wrzesień

2 857

3 314

16.0

31.9

2 162

2 501

15.7

39.1

695

812

16.9

13.9

Październik

2 980

3 274

9.9

-1.2

2 253

2 462

9.3

-1.6

727

811

11.6

-0.1

Listopad

2 911

3 332

14.4

1.8

2 197

2 546

15.9

3.4

714

786

10.0

-3.2

Grudzień

2 517

3 128

24.3

-6.1

1 881

2 277

21.0

-10.6

635

850

33.9

8.3

Źródło: INE-Narodowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Największy wzrost odnotowano w imporcie paliw mineralnych (1,8 mld euro, wzrost o 28,6%), pojazdów i innych środków transportu (1,7 mld euro, o 27,9%), tworzyw sztucznych i kauczuku (401,2 mln euro) oraz skór surowych i wyprawionych 80,3 tys. euro, obie grupy wzrost o 16,0%), drzewa i korka (91,5 tys. euro, o 15,9%), materiałów tekstylnych (199,6 tys. euro, 14,5%) oraz metali nieszlachetnych (557,4 tys. euro, 14,1%).

Najważniejszymi dostawcami Portugalii w 2010 r. okazały się kraje Unii Europejskiej, takie jak: Hiszpania z udziałem 31,1%, Niemcy (13,9%), Francja (7,2%), Włochy (5,7%), Holandia (5,2%), Wielka Brytania (3,8%). Warto zaobserwować duży wzrost importu z Angoli, tj. o 272,9%, co oznacza zwiększenie się udziału tego kraju w strukturze geograficznej portugalskiego importu z 0,3% (151,0 tys. euro) w 2009 r. do 1,0% (563,4 tys. euro) w 2010 r.
Pliki do pobrania

Grupy towarowe w handlu zagranicznym Portugalii w 2010 r.
pdf | 31.47 KB
Pobierz
Struktura geograficzna eksportu Portugalii w 2010 r.
pdf | 88.87 KB
Pobierz
Struktura geograficzna importu Portugalii w 2010 r.
pdf | 55.11 KB
Pobierz
Grupy towarowe NC w eksporcie Portugalii w 2010 r.
pdf | 44.68 KB
Pobierz
Grupy towarowe NC w imporcie Portugalii w 2010 r.
pdf | 53.43 KB
Pobierz