Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektor elektryczny, elektroniczny oraz telekomunikacyjny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: B Z | 2016-09-05 19:17:50
ict, portugalia

W 2013 roku Portugalia odnotowała dość niestabilny trend rozwoju gospodarki. Proces konsolidacji budżetowej, delewarowanie sektora prywatnego oraz bezrobocie miały swój negatywny wpływ na inwestycje (-6,7% w 2013) i popyt krajowy (-1,5% da konsumpcji prywatnej i -1,8% dla konsumpcji publicznej w 2013), rejestrując ożywienie dopiero w 2014 roku (wzrost inwestycji do 2,5% oraz konsumpcji prywatnej do 2,1%).

Gospodarka Portugalska

Przez cały 2013 rok, w wielu sektorach, siłę napędową wzrostu stanowił eksport (6,4% w 2013 r. i 3,4% na 2014r.), jako że firmy oraz konsumenci dotknięci podatkami nie zwiększali konsumpcji na rynku krajowym. Firmy walczyły ponadto o płynność finansową w obliczu coraz większych trudności z odzyskiwaniem długów od klientów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, a także słabej pomocy ze strony sektora bankowego, gdzie dostęp do kredytów był ograniczony.

W 2013 roku Portugalia odnotowała dość niestabilny trend rozwoju gospodarki. Proces konsolidacji budżetowej, delewarowanie sektora prywatnego oraz bezrobocie miały swój negatywny wpływ na inwestycje (-6,7% w 2013) i popyt krajowy (-1,5% da konsumpcji prywatnej i -1,8% dla konsumpcji publicznej w 2013), rejestrując ożywienie dopiero w 2014 roku (wzrost inwestycji do 2,5% oraz konsumpcji prywatnej do 2,1%). Przez cały 2013 rok, w wielu sektorach, siłę napędową wzrostu stanowił eksport (6,4% w 2013 r. i 3,4% na 2014r.), jako że firmy oraz konsumenci dotknięci podatkami nie zwiększali konsumpcji na rynku krajowym. Firmy walczyły ponadto o płynność finansową w obliczu coraz większych trudności z odzyskiwaniem długów od klientów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, a także słabej pomocy ze strony sektora bankowego, gdzie dostęp do kredytów był ograniczony.

Pojawienie się tendencji wzrostowej ma miejsce w drugim semestrze, a dynamika eksportu jest głównie odczuwalna w usługach turystycznych i przemyśle wytwórczym. Wzrost kosztów energii oraz przyspieszenie aktywności gospodarczej powinny również wpłynąć na zwiększenie inflacji.

Rok 2014 oznacza także koniec programu międzynarodowej pomocy finansowej Trojki, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 

Sektor elektryczny i elektroniczny

Rok 2012, w kategoriach ekonomicznych, był rokiem bardzo negatywnym, a recesja była nadal mocno odczuwalna w roku 2013 na rynku portugalskim. W związku z tym firmy skoncentrowały się na zróżnicowaniu rynków zbytu, poszerzając swoją działalność o rynki trzecie, próbując w ten sposób zaradzić stagnacji w Europie. Firmy portugalskie zmagały się w tym okresie z ogromnymi trudnościami w dostępie do kredytu, co negatywnie wpływało na rozwój większych projektów – głównie w sektorze energetycznym – a wiele z nich próbowało zachować działalność i przezwyciężyć problemy z płynnością finansową.

W 2013 roku wiele podsektorów nadal wykazywało dodatnią stopę wzrostu, chociaż w coraz wolniejszym tempie, a globalny eksport, po raz pierwszy odnotował wynik ujemny (-2%). Kryzys w branży motoryzacyjnej wpłynął na podsektory takie jak okablowanie, przewody i kable oraz elektronika użytkowa. W tym kontekście równowagę podtrzymały dobre wyniki podsektorów takich jak "Maszyny, Urządzenia i Sprzęt Przemysłowy", „Telekomunikacja, Zawodowa Elektronika i Informatyka”, a także „Lekki Sprzęt Instalacyjny”.

Pomimo że portugalska gospodarka zaczęła wychodzić z recesji w 2014 roku, to sektor elektryczny i elektroniczny nadal nie był w stanie powrócić do pozytywnego trendu. Roczna zmiana eksportu utrzymywała się na stopie -2%, uwydatniając niestabilność w poprawie kondycji niektórych podsektorów, podczas gdy skala importu wyraźnie przyspieszyła (4%).

Mimo to dalsze starania ukierunkowane na wzrost gospodarki portugalskiej, jak również dobre wyniki innych krajów Unii Europejskiej, przyczyniły się do lepszych wyników nie tylko na koniec kwartału 2015 roku. Prawie wszystkie podsektory ponownie odnotowują tendencję wzrostową nawet te, które najbardziej ucierpiały.

Produkcja portugalska odnotowała najwyższą wartość w roku 2011, wynosząc 5,5 mld euro, najniższą zaś w roku 2013, w którym wyniosła 5,028 mld euro, co było równoznaczne ze spadkiem o 0,7% w stosunku do poprzedniego roku. Jednak w kolejnych latach produkcja wzrosła, odnotowując wzrost o 1% w roku 2014 i 2% w roku 2015.

Między rokiem 2011 a 2015, eksport portugalski przedstawiał dość stabilną sytuację. Najmniejszą wartość eksportu odnotowano w roku 2011, wynoszącą 3,98 mld euro; najwyższą zaś już rok później, wynoszącą aż 4,17 mld euro. Rok 2013 przyniósł spadek eksportu o 1,2%, a rok 2014 o 1,3%. Natomiast rok 2015 koryguje poprzednie wartości, przedstawiając wzrost eksportu aż o 3%, wynosząc tym samym 4,11 mld euro.

Najwyższe wyniki importu portugalskiego zostały odnotowane w roku 2011, reprezentując wartość 5,36 mld euro. Do roku 2013 import wykazywał tendencję spadkową, rejestrując najniższą wartość 4,85 mld euro w 2013 roku, co było równoznaczne z obniżeniem importu o 1,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Od tego momentu wyniki importu znów się zwiększyły, jako że w 2014 r. odnotowano wzrost o 1,4%, a w 2015 r. o 3%.

Zatrudnienie w Portugalii odnotowało niezmienną tendencję spadkową, gdzie liczba zatrudnionych w sektorze uległa redukcji z 27450 zatrudnionych w roku 2011 do 25970 w roku 2015. Wartość przedstawiona w roku 2014 jest równoznaczna ze spadkiem o 1,4% w odniesieniu do roku 2013, a wartość z roku 2015 przedstawia spadek o 0,7% w porównaniem z poprzednim rokiem.

Względny udział przemysłu elektrycznego i elektronicznego w gospodarce krajowej (aktualne ceny – 2014).

Kraj, który odnotowuje największy eksport to Niemcy, podczas gdy najwięcej produktów importuje Hiszpania. Najbardziej eksportowanym produktem są radia samochodowe, najmniej eksportowanym zaś – dystrybutorzy i cewki zapłonowe. Produktem najbardziej importowanym są telefony bezprzewodowe, a najmniej importowanym – inne części płyt, paneli i szaf.

 

Pełny tekst informacji jest do pobrania poniżej w formacie pdf.

Pliki do pobrania

Sektor elektryczno-elektroniczny i telekomunikacyjny
pdf | 954.93 KB
Pobierz