Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPortugalski sektor outsourcingu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bogdan Zagrobelny | 2015-10-23 14:07:30
outsourcing

Portugalia jest jednym z jedenastu krajów rozwiniętych, które znalazły się na opracowanej przez firmę Gartner liście najpopularniejszych miejsc dla usług offshore w zakresie technologii informatycznych (IT) i BPO. Ponadto, Portugalia znajduje się w siódemce najważniejszych krajów regionu EMEA - obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki- zaraz po 13 rynkach wschodzących tych regionów, które przewodzą rankingowi.

Portugalia jest jednym z jedenastu krajów rozwiniętych, które znalazły się na opracowanej przez firmę Gartner liście najpopularniejszych miejsc dla usług offshore w zakresie technologii informatycznych (IT) i BPO. Ponadto, Portugalia znajduje się w siódemce najważniejszych krajów regionu EMEA - obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki- zaraz po 13 rynkach wschodzących tych regionów, które przewodzą rankingowi.

 

W raporcie ww. firmy konsultingowej można znaleźć stwierdzenie: „kraje rozwinięte posiadają rozwiniętą gospodarkę, wysoki poziom IT i wykwalifikowane zasoby ludzkie, stabilną infrastrukturę i kompleksowe ustawodawstwo (w tym skuteczną ochronę w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa własności intelektualnej), to międzynarodowi usługodawcy często wybierają właśnie je jako miejsce do realizacji swoich inwestycji. Wielokrotnie jednak okazują się, że są one niekonkurencyjne pod względem kosztów w porównaniu do rynków wschodzących".

 

Portugalia posiada ogromny potencjał by stać się jednym z najważniejszych krajów usług IT i BPO. Sektor outsourcingowy reprezentuje obecnie w Portugalii około 1 mld euro i 0,7% PKB, tj. poniżej średniej europejskiej (1,34%).

Portugalskie Stowarzyszenie Outsourcingu (Associação Portugal Outsourcing) informuje, iż obszar IT oraz BPO w Portugalii za sześć lat będzie reprezentował 1,3% PKB Portugalii, w wyniku rocznego wzrostu wydajności gospodarki narodowej, która może przekroczyć 1,5 mld euro, natomiast w 2015 r. outsourcing może być w stanie wygenerować 1,3 mln euro w eksporcie. Przewidywania na przyszłe lata są dość pozytywne. Przedsiębiorstwa sektorowe  uważają, że sektor outsourcingu będzie nadal rosnąć, a w najbliższych latach przyczyni się do utworzenia 12.000 nowych miejsc pracy.

 

Obecnie istnieje w Portugalii kilka centrów technologicznych, należących do międzynarodowych koncernów, pracujących na rzecz klientów zagranicznych. Sektor liczy ponad 10.000 pracowników posiadających stałe miejsca pracy. Wiele sektorów portugalskich wykorzystuje usługi outsourcingu. Najbardziej reprezentowanym jest sektor IT, jednak obszary takie jak: call centers, usługi ochrony, usługi utrzymania czystości, HR czy zatrudnienie na czas określony nie pozostają w tyle.

 

Firmy outsourcingowe zmagają się obecnie z problemem słabej kondycji rynku wewnętrznego i ogólnym spadkiem cen. W związku z tym, głównym rozwiązaniem według Portugalskiego Stowarzyszenia Outsourcingu staje się internacjonalizacja usług oraz rozwój sektora na bazie współpracy z administracją publiczną. Zgodnie z OECD, portugalska administracja jest jedną z najmniej korzystających z outsourcingu w zakresie technologii informatycznych, stąd też Portugalskie Stowarzyszenie Outsourcingu stawia na bliższą współpracę z głównymi politycznymi podmiotami, aby pokazać, w jaki sposób sektor może pomóc w realizacji oszczędności wydatków sektora publicznego w oparciu o doświadczenia większości krajów rozwiniętych, a także w zwiększeniu efektywności i wydajności sektora publicznego oraz poprawy usług dla obywateli i przedsiębiorstw.

 

Outsourcing w Portugalii staje się coraz bardziej znaczacym obszarem działalności gospodarczej. Jak stwierdził w wywiadzie dla portugalskiego dziennika gospodarczego Diário Económico Miguel Moreira, prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, „Ten rodzaj działalności osiągnął już pewną dojrzałość w Portugalii, jednak w ciągu ostatnich lat zyskał na znaczeniu w kontekście obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Dzieki ciągłej presji związanej z obniżeniem kosztami modernizacji infrastruktury firm i systemów wsparcia, obszar outsourcingu procesów biznesowych (BPO) zaczął odnotowywać pewien wzrost, obejmując nim szerokie spektrum dziedzin: od funkcji wsparcia jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi lub finansowymi, do kluczowych funkcji biznesu jak „business analitics" czy zarządzanie ośrodkami kontaktu z klientem".

 

Wiele firm outsourcingowych przygotowuje się do przekształcenia Portugalii, w perspektywie średnio- i krótkoterminowej, w centrum „nearshore" usług outsourcingowych. W tym celu, zdaniem Pauli Adrião, partner Accenture odpowiedzialnej za BPO w Portugalii, „kluczowe jest zwiększenie masy krytycznej, poprzez wzrost rynku wewnętrznego; tworzenie popytu zewnętrznego, poprzez internacjonalizację portugalskich usługodawców outsourcingowych; promocja eksportu usług, wspierając napływ inwestycji do centrów usług współdzielonych, które korzystałyby z dostępnych możliwości i wiedzy; oraz promocja przedsiębiorczości."

Outsourcing usług jest segmentem rynkowym, który wykazał się największymi wskaźnikami wzrostu w ostatnich latach, co pozwala sądzić, iż tendencja ta będzie się utrzymywać również w najbliższym czasie, a aktualna koniunktura gospodarcza, mimo iż charakteryzująca się zmniejszeniem inwestycji ze strony klientów, może być szansą na zdynamizowanie rynku poprzez nowe modele biznesowe i partnerstwa, które minimalizują potrzebę inwestycji ze strony klientów.

 

Zaletami Portugalczyków są wysokie kwalifikacje, konkurencyjny poziom wynagrodzeń, znajomość języków obcych, a także bardzo konkurencyjne koszty. Te i inne zalety Portugalskie Stowarzyszenie Outsourcingu przedstawiło, m.in. w swoich prezentacjach w Londynie i Nowym Jorku w 2010 r. Zaprezentowano wówczas liczne case studies takich firm, jak: Axa, Cisco, Fujitsu, IBM, Siemens, Microsoft czy Xerox, które utworzyły w Portugalii europejskie i światowe centra wsparcia IT. Wszystkie te firmy były zgodne co do wyżej wymienionych zalet zasobów ludzkich, uznając jednocześnie ówczesne (tj. sprzed dwóch lat) portugalskie prawo pracy za korzystne dla swoich interesów. Wprowadzone w późniejszym czasie poprawki do prawa pracy działają zdaniem Portugalskiego Stowarzyszenia Outsourcingu na korzyść sektora. Sektor oczekuje jednakże, iż zostaną wprowadzone głębsze zmiany, które brałyby, m.in. pod uwagę specyfikę firm prowadzących swoją działalność w oparciu o projekty i nie będących zainteresowanymi długoterminowym zatrudnianiem.

 

Jeżeli chodzi o koszty siły roboczej, to mimo iż jest to jeden z czynników wyróżnianych przez firmy posiadające swoje siedziby w Portugalii, najnowsze badanie firmy konsultingowej Gartner umieszcza Portugalię na równi z krajami rozwiniętymi, które często okazują się mało konkurencyjne w porównaniu ze wschodzącymi rynkami.

 

Oprac.

Elżbieta Siuta Correia

Ekspert POIG, WPHI Lizbona