Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Rządowy program walki z bezrobociem wśród młodych ludzi w Portugalii

Rada Ministrów Portugalii zatwierdziła na początku czerwca 2012 r. program walki z bezrobociem wśród ludzi młodych - „Impuls dla Młodych" („Impulso Jovem"). Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, bezrobocie, rząd

zdjęcie domyślne

Prognozy makroekonomiczne dla Portugalii na lata 2011-2012

14 lipca br. Ministerstwo Finansów Portugalii opublikowało zaktualizowaneprognozy makroekonomiczne dla kraju na lata 2011-2012. Dokonana aktualizacja jest zgodna z przewidywaniami ogłoszonymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Komisję Europejską (KE) oraz Bank Portugalii (BP). Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, prognozy, ekonomia

zdjęcie domyślne

Działania nowego rządu Portugalii

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii na lata 2011-2012 oraz zaznaczył priorytety działań rządu w obszarze konsolidacji budżetowej. Minister poinformował o powołaniu Rady Finansów Publicznych oraz wyjaśnił zasady funkcjonowania podatku nadzwyczajnego, którego wprowadzenie postuluje Rada Ministrów. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, rząd

zdjęcie domyślne

Program gospodarczy rządu Portugalii

We wtorek, 28 czerwca ogłoszony został program nowo powołanego rządu Portugalii, kierowanego przez lidera PSD, Pedro Passos Coelho. Koalicja PSD (Partido Social Democrata) i CDS-PP (Partido Popular) chce w ciągu najbliższych czterech lat wyciągnąć kraj z kryzysu. Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, rząd, strategia

zdjęcie domyślne

Strategia Budżetowa na lata 2011-2015

31 sierpnia br. został opublikowany Dokument Strategii Budżetowej na lata 2011-2015 zatwierdzony przez rząd Portugalii, prezentujący główne osie konsolidacji budżetowej w średnim okresie czasu. Zapisy dokumentu zostaną uszczegółowione w Budżecie Państwa na 2012 r., a od początku przyszłego roku będzie on stanowił część Programu Stabilności i Wzrostu, który ma być zaprezentowany pod koniec kwietnia 2012 r. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, strategia, budżet

zdjęcie domyślne

Budżet Portugalii na 2012 r.

30 listopada br. portugalski Parlament przyjął Budżet Państwa na 2012 r. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty większością głosów parlamentarzystów partii rządzącej PSD (Partido Social Democrata) oraz partii koalicyjnej CDS-PP (Partido Poular). Partia opozycyjna PS (Partido Socialista, poprzednia partia rządząca w Portugalii) wstrzymała się od głosowania, podczas gdy przedstawiciele pozostałych partii opozycyjnych (PCP, BE i PEV) głosowali przeciw. Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, budżet

zdjęcie domyślne

Eksport Portugalii - dane za 9 miesięcy 2012 r.

W przeciągu pierwszych 9 miesięcy br. ogólna wartość importu portugalskiego spadła o 5,09% do 41.529 mln euro, podczas gdy eksport wzrósł o 7,71% do 33.861 mln euro. W tym samym okresie wkład Unii Europejskiej w eksport krajowy spadł z 75% do 71%. Chociaż Portugalia wciąż koncentruje się na eksporcie do krajów członkowskich, to jednak z powodu kryzysu niektórych gospodarek Unii portugalskie przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się na rynkach pozaeuropejskich. Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, eksport

zdjęcie domyślne

Sytuacja makroekonomiczna Portugalii - Dokument Strategii Budżetowej na lata 2012 -2016

Rada Ministrów Portugalii zatwierdziła 30 kwietnia br. Dokument Strategii Budżetowej na lata 2012-2016, który wyznacza ramy dla finansów publicznych Portugalii w średnim okresie czasu. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, budżet, strategia

zdjęcie domyślne

Porozumienie z Portugalii z "troiką" (UE, EBC i MFW) w sprawie pomocy finansowej

3 maja br. Rząd Portugalii zawarł porozumienie z przedstawicielami międzynarodowych instytucji (Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) w sprawie pomocy finansowej dla kraju. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, pomoc finansowa, organizacje międzynarodowe

zdjęcie domyślne

Coraz więcej Portugalczyków zarabia mniej niż 310 euro miesięcznie

Portugalczycy zarabiają coraz mniej. Ilość osób zatrudnionych z płacą poniżej 310 euro netto miesięcznie, wzrosła o ponad 4% (+6,5 tys.) w okresie od września 2011 r. do tego samego miesiąca 2012 r. Według danych Narodowego Instytutu Statystyki (Instituto Nacional de Estatística, INE) już ponad 155 tys. osób znajduje się w tej sytuacji. Ogółem jedna trzecia Portugalczyków zarabia co miesiąc nie więcej niż 600 euro. Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, zarobki, zatrudnienie

zdjęcie domyślne

Rządowy program reindustrializacji Portugalii

Kryzys Unii Europejskiej skłonił państwa członkowskie do podjęcia debaty na temat strefy euro oraz przyszłości wspólnoty. W ramach tej dyskusji 11 grudnia 2012 r. ministrowie gospodarki pięciu państw Unii (Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy i Niemcy) opublikowali w Wall Street Journal list otwarty, w którym zaproponowali reindustrializację jako sposób walki z zahamowaniem rozwoju gospodarki europejskiej. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, przemysł

zdjęcie domyślne

Prognozy Banco de Portugal (BdP) dla gospodarki portugalskiej na 2013 r.

Portugalski bank centralny - Banco de Portugal (BdP) przedstawił najnowsze prognozy dot. portugalskiej gospodarki w 2013 r., które różnią się od wskaźników, podawanych przez portugalski rząd i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, bank centralny, prognozy

zdjęcie domyślne

Produkcja energii elektrycznej w Portugalii w 2012 r.

APREN – Portugalskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnych i Quercus - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, dokonały bilansu produkcji energii elektrycznej Portugalii za rok 2012, w oparciu o dane przedsiębiorstwa energetycznego REN - Redes Energéticas Nacionais. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, energia elektryczna

zdjęcie domyślne

Strategia na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia i Rozwoju Przemysłu na lata 2013-2020

Minister Gospodarki i Zatrudnienia Portugalii, Álvaro Santos, zaprezentował 23 kwietnia br. „Strategię na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia i Rozwoju Przemysłu na lata 2013-2020”, w ramach której rząd portugalski uznał za absolutny priorytet wprowadzenie Portugalii na ścieżkę wzrostu poprzez stymulację produkcji dóbr i usług o wysokiej wartości dodanej, co przyczyniłoby się w konsekwencji do stworzenia nowych miejsc pracy. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, przemysł, strategia

zdjęcie domyślne

Nowe działania oszczędnościowe rządu portugalskiego w świetle decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Po uchyleniu przez portugalski Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) czterech artykułów ustawy budżetowej na rok 2013, rząd Premiera Pedro Passos Coelho zmuszony został do szybkiego przedstawienia alternatywnych propozycji oszczędności, umożliwiających spełnienie warunków realizowanego przez Portugalię programu naprawczego. Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, rząd, oszczędności

zdjęcie domyślne

Założenia reformy podatku CIT w Portugalii

Plan reformy podatku CIT został opracowany przez specjalną komisję pod przewodnictwem António Lobo Xavier i opublikowany 26.07.2013 r. Konsultacje społeczne trwać będą do 31.08.2013 r. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, podatek, CIT

zdjęcie domyślne

Spadek inwestycji o 17% pogłębia recesję

W pierwszych trzech miesiącach tego roku poziom inwestycji w Portugalii spadł o 4% w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. To drugi największy spadek od 1978 r., mniejszy tylko od tego z pierwszego kwartału 2009 r. (4,1%). Dodał : Krzysztof Kuciński | 07.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, inwestycje

zdjęcie domyślne

Strategia Rozwoju Przemysłowego na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata 2014-2020

W dniu 7 listopada br. Rada Ministrów Portugalii zatwierdziła „Strategię Rozwoju Przemysłowego na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata 2014 – 2020”. Przyjęta Strategia ma na celu ponowne wprowadzenie Portugalii na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia opierając się na: wzroście eksportu, przyciągnięciu inwestycji, stabilizacji konsumpcji prywatnej oraz kwalifikacjach kapitału ludzkiego. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, strategia, przemysł

zdjęcie domyślne

Strategiczne projekty infrastrukturalne do realizacji w Portugalii do 2020 r.

Grupa Robocza ds. Infrastruktury o Wysokiej Wartości Dodanej (Grupo de Trabalho para as Infra-estruturas de Elevado Valor Acrescentado, GTIEVA) przekazała 27 stycznia br. Premierowi Portugalii Pedro Passos Coelho raport dot. piorytetów w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych do 2020 r. Według specjalistów wchodzących w skład Grupy, Portugalia powinna inwestować więcej w infrastrukturę kolejową, porty oraz terminale kontenerowe, a mniej w infrastrukturę drogową, lotniska i transport pasażerski. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, infrastruktura

zdjęcie domyślne

Główne założenia budżetu Portugalii na 2014 r.

W dniu 15 października br. Minister Finansów Portugalii Maria Luís Albuquerque zaprezentowała w parlamencie projekt budżetu na rok 2014 zatwierdzony przez Radę Ministrów. Według Minister, przedstawiony projekt jest wyrazem wysiłku podejmowanego przez rząd portugalski celem zakończenia Programu Dostosowań Gospodarczych i Finansowych w czerwcu 2014 r. oraz rozpoczęcia cyklu długotrwałej konsolidacji i powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Dodał : Krzysztof Kuciński | 11.01.2016 Portugalia, Portugal, gospodarka, budżet