Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCENTRUM

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 15:01:14
portugalia, portugal, gospodarka, regiony

Drugi co do wielkości obszar lądowy Portugalii, po Alentejo, z międzynarodową granicą lądową - 270 km i linią brzegową wynoszącą 280 km.

Pomimo faktu, iż Centrum jest 3. z kolei regionem o największym udziale w krajowym PKB (19% w 2010 r.), to reprezentuje najwyższy wskaźnik zatrudnienia (56%), przekraczając jednocześnie średnią krajową (54%).

Jest to również część Portugalii o najwyższej liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia oraz stopie zatrudnienia odpowiadającej ponad połowie zamieszkałej w niej populacji (62%).

Ze względu na zróżnicowanie krajobrazu i piękno architektoniczne region centralny zanotował w ostatnich latach duży rozwój aktywności turystycznej, co odzwierciedliło się przede wszystkim we wzroście liczby noclegów w sektorze hotelarskim, która w 2011 r. osiągnęła ponad 4 mln (10% całości krajowej).

Położenie geograficzne Regionu Centralnego zapewnia mu strategiczną pozycję i powiązanie z głównymi metropoliami - Lizboną i Porto. Jest to jeden z regionów Portugalii o najbogatszych zasobach wód powierzchniowych i gruntowych, posiadający dobre warunki do wykorzystania zarówno dużych, jak i małych elektrowni wodnych.

 

Ludność

Region skupia trzecią co do wielkości grupę ludności w Portugalii, plasując się pod tym względem za Regionem Północy i Lizbony, oraz około 20% młodych ludzi ogółu populacji Portugalii (w wieku 0-14 lat, co stanowi 13,7% całego regionu). Liczba ludności zamieszkałej w tym regionie na dzień 31.12.2010 wynosiła 2,4 mln, rejestrując wzrost o 0,2% w ciągu ostatnich 10 lat. Według prognozy Eurostat na rok 2025 ludność w Regionie Centralnym osiągnie liczbę 2,5 mln osób.

 

Edukacja

W roku akademickim 2010/2011 uczniowie w szkołach podstawowych i średnich stanowili odpowiednio 20% i 22,4% całkowitej liczby uczniów zarejestrowanych w kraju. W latach 2006/2007 i 2010/2011 liczba studentów uczelni wyższych wzrosła o 8,8%.

W roku akademickim 2010/2011 w istniejących w regionie ponad 60 szkołach wyższych zapisanych zostało ponad 85.000 studentów, z czego dyplom uzyskało 17.153 absolwentów (22% wszystkich studentów w całym kraju). Najczęściej wybieranymi kierunkami były specjalizacje ekonomiczne (zarządzanie / ekonomia / rachunkowość), inżynieria i matematyka oraz medycyna (odpowiednio: 15,7%, 15,6% i 14% zapisanych studentów oraz 13,6%, 13,9% i 15,8% absolwentów). Region Centralny skupia ponadto największą liczbę studentów zgłaszających się na kierunki związane z obszarem Nauk i Technologii (30,4% ogółu)

 

Zatrudnienie

Ludność aktywna zawodowo (2011): 1272 tys. osób (23% ogółu). Ludność zatrudniona (2011): 1141 tys. osób (29% ogółu). Region prezentuje wysoką stopę zatrudnienia (56% w porównaniu z 54% w kraju), gdzie w przypadku osób w wieku 15-64 lat wynosi on 62%.

 

Dostęp do komputera i Internetu

Blisko 55% osób w wieku 16-74 lat używa komputera, a ponad połowa ma dostęp do Internetu.

 

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto Regionu Centralnego (2010): 32,2 mld euro (19% całego Portugalii). Jest to trzeci najważniejszy region pod względem udziału w ogólnej wartości wytwarzanego PKB (wzrost o 1% w stosunku do 2009 r.). PKB per capita: 13.500 w roku 2010 (83:Portugalia = 100; 68: UE27 = 100).

Średnia stopa wzrostu PKB (2001-2010): 2,5% (średnia krajowa 2,8%)

Region centralny był trzecim najważniejszym regionem pod względem wartości wygenerowanych obrotów handlowych w 2009 r.: 51,3 mld euro, co stanowiło 15,3% całkowitych obrotów i 23% obrotów przemysłu przetwórczego.

Centrum to również region, który posiada ważne dla gospodarki krajowej zasoby naturalne: surowce niemetaliczne (glin i kaolin) istotne dla rozwoju przemysłu ceramicznego, szklarskiego i cementowego; lasy (47% terytorium Regionu Centralnego), które pozwoliły na rozwój przemysłu drzewnego, celulozy i papieru.

W Regionie Centralnym można wyróżnić cztery główne obszary specjalizacji produkcyjnej: Estarreja (przemysł chemiczny), Covilhã (przemysł włókienniczo-tekstylny), Marinha Grande (szkło, tworzywa sztuczne, formy) i Aveiro (metaloplastyka i ceramika).

Duże znaczenie dla tej części kraju odgrywa także rybołówstwo, stąd też rozwinięta została bardzo dobra infrastruktura (prawie 30% z krajowych połowów nominalnych, 68 jednostek produkcyjnych / przetwórstwa (2008) skupionych w Murtosa, Aveiro i Figueira da Foz (78% całości).

Region Centralny odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym Portugalii. W 2010 r. region był odpowiedzialny za 21,6% całości krajowego eksportu. Ekport wyniósł w tym roku 7,4 mld euro, natomiast import 5,9 mld euro. Główni odbiorcy produktów z tego regionu to: Hiszpania, Francja, Niemcy, Angola i Włochy. Eksportowane są przede wszystkim produkty przemysłowe i maszyny (ponad 80% całości eksportu w 2011).

Warto zauważyć nadwyżkę w bilansie handlowym, wzrost o 8% eksportu w 2011 roku oraz sprzedaż poza UE27 reprezentującą 23% ogółu.

Eksportowano głównie produkty przemysłowe i maszyny (ponad 80% całkowitego eksportu w 2011 r.)

Udział eksportu wyrobów zaawansowanej technologii w roku 2011 w wyniósł 1,98%, ze szczególnym wyróżnieniem udziału podregionu Baixo Vouga (4,46%).

W Regionie Centralnym działa ponad 229 tys. firm (21,6% ogółu krajowego), które generują obroty na poziomie ponad 51 mld euro (15,3% całości) i zatrudniają ponad 681 tys. pracowników. Dominują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa - ok. 70% wszystkich przedsiębiorstw w regionie.

Przemysł przetwórczy jest reprezentowany przez ponad 18.000 firm, które generują obroty handlowe na poziomie 15 mld euro (22,5% ogółu) oraz zatrudniają około 178 tys. pracowników. Wyróżniają się następujące branże: spożywcza (19% wszystkich obrotów przemysłu przetwórczego), produkty metalowe (13,3%), surowce niemetaliczne (11,6%), ścier drzewny i papier (7,4%) oraz pojazdy samochodowe (6,2%).

W roku 2010, w sektorze rolnictwa i rybołówstwa Region Centralny odnotował największe obroty na firmę, odpowiadające 128 tys. euro.

W regionie działa ponadto 792 ośrodków badawczych (B+R) o światowym prestiżu.

W latach 2005-2009 zatrudnienie pracowników oraz wydatki związane na obszar B+R wzrosły ponad dwukrotnie.

ANEKS STATYSTYCZNY

Ogólne dane dot. Regionu Centrum

Główne miasta

 

Coimbra i Aveiro

 

Powierzchnia

28.199,4 km2 (31,7% Portugalii Kontynentalnej), Gęstość zaludnienia: mieszkańców/km2: 84,3

 

Ludność (2010)

 

 

2,375 mln mieszkańców

 

Podregiony

 

Baixo Mondego, Baixo Vouga, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Dão-Lafões, Médio Tejo, Oeste, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Pinhal Litoral, Serra da Estrela

 

Okręgi

 

 

100 (25,2% wszystkich w kraju)

Charakterystyka geomorfologiczna

 

Płaskie tereny przy wybrzeżu, skalne - w środkowej części regionu (łupek, granit, wolframit)

 

Flora

 

 

To jeden z najbogatszych w lasy regionów, głównie drzewa oliwkowe

 

Przeważający krajobraz

 

 

Krajobraz zróżnicowany, pełen kontrastów pomiędzy plażami a górami, jeden z najbardziej zasobnych w architektoniczne zabytki

 

Sektor przemysłowy (główne gałęzie przemysłowe)

 

 

Przemysł chemiczny, części samochodowe, formy wtryskowe, celuloza i papier, tekstylia (przemysł wełniarski), ceramika, przemysł rolno-spożywczy (produkty mleczne, oliwa z oliwy, mięso), uprawa winorośli, przemysł wydobywczy (złoto, ołów, wolframit i cyna).

 

Infrastruktura

 

 

2 porty morskie (Aveiro i Figueira da Foz); 997,8 km sieci kolejowej (w tym 783,4 km sieć zelektryfikowana, 214,4 km o podwójnej trakcji); 7 regionalnych portów lotniczych: Coimbra, Viseu, Lousã, Leiria, Seia, Castelo Branco, Torres Vedras.

 

Liczba eksportujących firm (2010)

 

 

3 843 (21,6% ogółu)

 

Główne wskaźniki ekonomiczne

 

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

PKB [w mln euro]

 

27.717

 

28.417

 

 

29.652

 

 

31.242

 

 

31.876

 

 

31.362

 

 

32.161

PKB per capita [w tys. euro]

 

11,7

 

 

11,9

 

 

12,4

 

 

13,1

 

 

13,4

 

 

13,2

 

 

13,5

 

Wartość Dodana Brutto – WDB [w mln euro]

 

24.099

 

 

24.461

 

 

25.381

 

 

26.792

 

 

27.501

 

 

27.677

 

 

-

 

Inwestycje brutto w kapitale trwałym [w mln euro]

 

6.880

 

7.089

 

6.942

 

-

 

7.672

 

6.472

 

-

Dochód brutto rodzin [w mln euro]

 

20.513

 

21.192

 

22.150

 

-

 

24.066

 

24.182

 

-

Zatrudnienie [w tys. osób]

 

1.233

 

 

1.221

 

 

1.236

 

 

1.232

 

 

1.183

 

 

1.153

 

 

1.141 (2011)

 

Źródło: INE - Narodowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Dane uzyskane na podstawie opracowania „As Regiões de Portugal - Região Centro” portugalskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).