Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuALGARVE

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 14:23:08
portugalia, portugal, gospodarka, regiony

Algarve to najbardziej wysunięty na południe region Portugalii Kontynentalnej, znany przede wszystkim jako główna destynacja turystyczna kraju o zróżnicowanej i wysokiej jakościowo ofercie. W tym kontekście, sektor usług (obejmuje 72% całości zatrudnionej populacji) i dominuje w tym regionie, wraz z turystyką, która stała się strategicznym komponentem gospodarki Algarve.

W roku 2011 region Algarve odnotował wzrost liczby noclegów hotelowych rzędu 6% w porównaniu z rokiem 2010, równolegle do średniej krajowej w wysokości 5,8%. W 2011 r. Algarve było kierunkiem turystycznym dla ok. 3 mln osób z prawie 14 mln wszystkich turystów odwiedzających Portugalię, co reprezentuje tym samym największy wkład w całość dochodów krajowych w sektorze hotelarskim, tj. ponad 1/3 ogółu.

Ponadto dzięki temu sektorowi wartość PKB per capita oraz aktywność produkcyjna w tym regionie są wyższe od średniej krajowej (wskaźniki odpowiednio 105 i 100). PKB per capita: 17,0 tys. euro w 2010 (105 - Portugalia=100; 85 - UE27=100).

Region Algarve posiada powierzchnię 4997 km² i linię brzegową o długości 318 km oraz 48 km granicy lądowej z Hiszpanią. Charakteryzuje się łagodnością warunków klimatycznych, rozległymi obszarami chronionymi oraz dużą bioróżnorodnością.

Ludność

Region Algarve odnotował największy wskaźnik przyrostu rzeczywistego ludności (0,83%) w kraju w roku 2010, powyżej średniej krajowej (-0,01%), dzięki migracji (0,75%).
Liczba ludności zamieszkującej region na dzień 31.12.2010r. to 438 tys. mieszkańców (wzrost o 1,3% w ciągu 10 lat i o 0,8% w stosunku do roku 2009). Według prognozy Eurostat na rok 2025 ludność w regionie Algarve osiągnie liczbę 543 tys. mieszkańców.
Struktura demograficzna regionu odzwierciedla odsetek osób w grupie wiekowej 0-24 lat wynoszący w 2010 roku ok. 26%, podczas gdy w przypadku osób starszych (powyżej 65 roku życia) wynosił on 19% ogółu, czyli o 1 punkt procentowy powyżej średniej krajowej.

Edukacja

W roku szkolnym 2010/2011 liczba uczniów zapisanych do szkół podstawowych i średnich w regionie Algarve stanowiła około 4% ogółu kraju na obu poziomach szkolnictwa. W latach 2006/2007 – 2010/2011 liczba studentów szkół wyższych wzrosła o ok. 1%. Wskaźnik skolaryzacji w szkołach średnich w regionie Algarve to 151,5%, co reprezentuje wynik powyżej średniej krajowej (146,2%). W regionie istnieją dobre perspektywy edukacyjne, z ofertą kierunków specjalistycznych o innowacyjnym charakterze.

W 12 placówkach kształcenia wyższego znajdujących się w regionie Algarve zarejestrowanych było ponad 10 tys. studentów, a 2129 zostało absolwentami (2,7% ogółu kraju). Najwięcej studentów wybrało kierunki o specjalizacjach ekonomicznych (zarządzanie/ ekonomia/rachunkowość), kierunki medyczne i inżynieryjne i matematykę, odpowiednio 20,4%, 14,1% i 8,5% wszystkich zapisanych studentów. Absolwenci tych samych kierunków stanowili odpowiednio 18,7%, 15% i 5,5% wszystkich absolwentów. Około 27% studentów wybrało studia na kierunkach związanych z obszarem Nauk i Technologii.


Zatrudnienie

  • Ludność aktywna zawodowo (2011): 229 tys. osób (4% ogółu kraju)
  • Ludność zatrudniona (2011): 194 tys. osób (4% ogółu kraju)

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku powyżej 15 lat bliski średniej krajowej (52,5%, kraj - 53,5%), a wskaźnik aktywności zawodowej w tej samej grupie wiekowej powyżej średniej krajowej (62,6%, kraj - 61,3%).

Około 60% osób w grupie wiekowej 16-74 lat korzysta z komputera, a 56% posiada dostęp do Internetu.

 

Gospodarka

Asymetryczny rozwój gospodarczy regionu: największa liczba mieszkańców, miejsc pracy, możliwości inwestycyjnych oraz generowanego bogactwa skupia się na południowym wybrzeżu Algarve. PKB regionu Algarve (2010): 7,4 mld euro (4,3% ogółu kraju, wzrost o 1,9%% w porównaniu z rokiem 2009). PKB per capita regionu Algarve: 17,0 tys. euro w 2010 r. (105 – wskaźnik Portugalii=100; 85 – UE27=100).

Średnia roczna stopa wzrostu Produktu Regionalnego Brutto (2001-2010): 3,2% (średnia krajowa 2,8%).

Obroty handlowe w roku 2009: 8,1 mld euro (301 mln euro w przemyśle przetwórczym), co stanowi 2,4% obrotów kraju i 0,4% obrotów przemysłu przetwórczego. Gospodarka rośnie, zarówno jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy, jak i generowane bogactwo, w trzech kluczowych sektorach: turystyce (noclegi i restauracje), budownictwie cywilnym i handlu hurtowym i detalicznym. Sektor rolno-spożywczy i akwakultura, ten ostatni w połączeniu z biotechnologią, odgrywają znaczącą rolę w gospodarce regionu i są przyczyniają się do wzrostu eksportu. Najważniejszymi produktami przemysłu przetwórczego są produkty metalurgiczne, żywność, drewno i korek. Bilans handlowy jest negatywny, pomimo odnotowanego w roku 2011 wzrostu eksportu o 44% i stanowi 0,3% negatywnego salda krajowego.

Pięciu głównych odbiorców produktów z regionu Algarve to: Hiszpania, Angola, Włochy, Holandia i Francja. Ponad połowę eksportu stanowią produkty spożywcze, za nimi plasują się produkty przemysłowe (35%). Udział eksportu wyrobów zaawansowanej technologii w roku 2011 wyniósł 3,1%.

 

Przedsiębiorstwa

W regionie zarejestrowanych jest ponad 58 tys. przedsiębiorstw, o łącznych obrotach wartości ponad 8 mld euro i zatrudniających ponad 155 tys. osób.

Przemysł przetwórczy reprezentowany jest przez ponad 2 tys. przedsiębiorstw o obrotach blisko 300 mln euro i które zatrudniają około 8 tys. pracowników. Szczególne znaczenie mają następujące sektory: produktów metalowych (22,6% ogółu obrotów przemysłu przetwórczego), spożywczy (21,5%), drewna i korka (12,2%) i minerałów niemetalicznych (8%).

Liczba przedsiębiorstw eksportujących (w 2010r.) to 266 (1,5% ogółu krajowego). W regionie działa ponadto 83 ośrodków badawczych (B+R) o światowym prestiżu.

 

W latach 2005-2009 zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach wzrosło niemal trzykrotnie, natomiast wydatki ponad dziesięciokrotnie.

 

ANEKS STATYSTYCZNY

Ogólne dane

Stolica

Faro

Powierzchnia

4.996 km2 (5,6% Portugalii kontynentalnej)

Ludność (2010)

437.643 mieszkańców (2010), gęstość zaludnienia: 87,6 mieszkańców/km2

Okręgi miejskie

Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António.

Charakterystyka geomorfologiczna

Niziny przy wybrzeżu, tereny bardziej zróżnicowane w środkowej części regionu. Najwyższy punkt znajduje się w górach Serra de Monchique.

Główne rzeki

Guadiana, na granicy z Hiszpanią

Flora

Region charakteryzuje się występowaniem migdałowców, opuncji figowej, ostu, dęba ostrolistnego, dęba korkowego, oliwki europejskiej oraz szarańczyna strąkowego

Sektor rolniczy (główna działalność rolnicza)

Kukurydza i pszenica. Produkty rolnicze tradycyjne, w tym szczególnie suszone owoce (figi, migdały oraz nasiona szarańczyna strąkowego), spirytus z owoców drzewa poziomkowego

Sektor przemysłowy (główne gałęzie przemysłowe)

Akwakultura, lasy (korek, szarańczyn strąkowy), marmur i brekcja, ceramika ozdobna, artykuły z miedzi i drewna, produkty rolno-spożywcze (biologiczne), przemysł rybny (konserwy)

Infrastruktura

 

4 mariny - Albufeira, Lagos, Portimão, Vilamoura;

4 porty rekreacyjne - Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António;

220,6 km sieci kolejowej, elektryczna: 220,6 km;

1 lotnisko (Faro); 1 mniejsze lotnisko – Portimão

Liczba eksportujących firm (2010)

266 (1,5% ogółu)

Usługi

Turystyka. W tym regionie można spotkać piękne plaże i naturalny krajobraz

 

Główne wskaźniki ekonomiczne

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PKB [mln euro]

6.169

6.540

7.542

7.642

7.241

7.302

7.177

PKB per capita [tys. euro]

16,3

17,0

17,8

17,9

16,8

16,8

16,5

Wartość Dodana Brutto – WDB

[mln euro]

5.835

6.108

6.513

6.635

6.390

6.397

6.264

Inwestycje brutto w kapitale trwałym [mln euro]

1.923

2.119

2.554

2.327

1.752

1.611

-

Dochód brutto rodzin [mln euro]

4.569

4.783

5.025

5.177

5.281

-

-

Zatrudnienie [w tys. osób]

210

211

213

217

206

197

194

 

Źródło: INE - Narodowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Dane uzyskane na podstawie opracowania „As Regiões de Portugal - Região Algarve” portugalskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).


Oprac.:
Elżbieta Siuta Correia,
Ekspert POIG, WPHI Lizbona