Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Portugalii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 12:24:35
portugalia, praca, świadczenia socjalne

W Portugalii obowiązują trzy rodzaje umów o pracę. Najbardziej wiążącą formą dla obu stron jest ta na czas nieokreślony.

 

 

Tygodniowy wymiar pracy w Portugalii wynosi 40 godzin, czyli osiem godzin dziennie. Pracownicy mają prawo do jednego dnia wolnego w tygodniu oraz 11 godzin odpoczynku między dwoma kolejnymi dniami pracy. Nadgodziny oznaczają dodatkowe wynagrodzenie.

Pracownikowi przysługuje również płatny urlop w wymiarze 22 dni rocznie. W razie choroby może się nie stawić do pracy i przysługuje mu zasiłek w wysokości od 55 proc. do 75 proc. wynagrodzenia – w zależności od długości zwolnienia.

Po narodzinach dziecka przysługuje 150 lub 180 kolejnych dni płatnego urlopu rodzicielskiego, który może być dzielony między rodziców.

 

 

Umowy o pracę

 

W Portugalii wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę. Umowa na czas określony obowiązuje w ustalonym okresie, zgodnie z tymczasowymi potrzebami pracodawcy, które muszą być określone w umowie. Ten rodzaj umowy nie może być przedłużony więcej niż trzy razy i może łącznie trwać maksymalnie trzy lata. Kontrakty terminowe nie mają wcześniej ustalonego okresu obowiązywania, ale wygasają po zakończeniu projektu pracodawcy. Ten rodzaj umowy może trwać maksymalnie sześć lat.

Najbardziej wiążącą formą dla obu stron jest umowa na czas nieokreślony, która może zostać rozwiązana przez pracodawcę jedynie w okolicznościach określonych przez prawo.

Zasiłek dla bezrobotnych jest dostępny dla osób, które straciły pracę po 12 miesiącach odprowadzania składek. Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w ciągu 90 dni od daty zwolnienia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, od zasiłku zostaną odpowiednio odliczone dni opóźnienia.

Pracownikowi podczas pracy w ciągu dnia przysługuje przerwa nie krótsza niż godzinę oraz nie dłuższa niż dwie godziny, tak, aby pracownik nie wykonywał ciągłej pracy bez przerwy dłużej niż pięć godzin.

 

Godziny nadliczbowe

 

W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników, godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać 175 godzin rocznie na każdego pracownika. Ponadto, istnieje ograniczenie dobowe w ilości dwóch godzin ponad 8-godzinny wymiar pracy.

Jednakże w przypadku dni wolnych od pracy i świąt praca dodatkowa nie może przekraczać normalnego dobowego wymiaru pracy.

 

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 

W przypadku godzin nadliczbowych w dniu pracującym wynagrodzenie za pierwszą godzinę zostaje powiększone o 25 proc. stawki godzinowej, natomiast za następną o 37,5 proc. Gdy praca dodatkowa świadczoną jest w dniu wolnym, dodatek wynosi 50 proc. stawki godzinowej pracownika.

 

 

Rejestr godzin nadliczbowych

 

Pracodawca musi prowadzić rejestr godzin nadliczbowych pracownika. Wpisy do rejestru muszą być zaparafowane przez pracownika. Wyjątkowo taki rejestr może być prowadzony przez pracownika świadczącego pracę w godzinach nadliczbowych.

W zamian za godziny nadliczbowe, pracownikowi przysługuje płatny odpoczynek kompensacyjny (descanso compensatório) w wymiarze 25 proc. przepracowanych godzin nadliczbowych. Ten czas nalicza się po przepracowanej liczbie godzin odpowiadającej dobowemu wymiarowi czasu pracy i może być wykorzystany przez pracownika w ciągu następnych 90 dni.

 

Subsydia

 

Przepisy dotyczące subsydium bożonarodzeniowego oraz subsydium urlopowego w stosunku do pracowników poza tzw. sferą budżetową (função publica) pozostają bez zmian.

  • subsydium bożonarodzeniowe (subsidio de Natal) powinno być wypłacone do dnia 15 grudnia każdego roku w wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jest wypłacane proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym roku
  • subsydium urlopowe (subsidio de ferias) pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi subsydium urlopowe, którego podstawa obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz inne dodatki związane ze świadczeniem stosunku pracy
  • subsydium żywieniowe (subsidio de refeição/alimentação)
  • wyplata tego subsydium, jak również jego wysokość, zależy od umowy pracodawcy z pracownikiem; w tym zakresie prawo nie nakłada reguł ani obowiązków.

 

Delegacje (deslocação)

 

W przypadku sektora prywatnego pracodawcy sami ustalają zasady rozliczenia delegacji służbowych. Wiele przedsiębiorstw stosuje zasady i stawki  stosowane w strefie budżetowej.

 

Oprac. mec. Ewa Bento

ebento@macedovitorino.com

MACEDO VITORINO & ASSOCIADOS

Dir. (351) 213 241916

Tel. (351) 213 241 900

Fax (351) 213 241 929

Rua do Alecrim, 26E

1200-018 Lisboa, Portugal

www.macedovitorino.com

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Autolawety

Najlepsze autolawety na wynajem. Nasza wypożyczalnia autolawet oferuje wynajem lawet i autolawet ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Sardynia wakacje

Wakacje w północnej części Sardynii, to wspaniała okazja, by odwiedzić francuską wyspę Korsykę, ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Sztuczne kwiaty

Sztuczne kwiaty - w naszej ofercie znajdziesz kilka tysięcy sztucznych kwiatów. Zapraszamy do na...
Polska - SZCZECIN 2022-01-21 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert