Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUmowa na czas określony

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 13:05:03
portugalia, praca, umowy

Umowa na czas określony (contrato a termo resolutivo) stanowi wyjątek od umowy zawartej na czas nieokreślony.

 

Umowa na czas określony uregulowana jest w art. 139-149 portugalskiego kodeksu pracy (Codigo de Trabalho). Ten rodzaj umowy czasowej stanowi wyjątek od umowy zawartej na czas nieokreślony. Jest swojego rodzaju instrumentem umożliwiającym pracodawcy zaspokojenie tymczasowych potrzeb przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji czas trwania umowy o pracę podyktowany jest niezbędnym okresem do zaspokojenia tej potrzeby.

 

Doraźne potrzeby firmy
Necessidade temporária da empresa

 

Portugalski kodeks pracy określa pojęcie doraźnych potrzeb firmy, podkreślając ich tymczasowość i wymienia sytuacje mające charakter czasowy. Takie okoliczności, jak np. zastąpienie nieobecnego pracownika, prace sezonowe, tymczasowe zwiększenie działalności firmy np. na czas trwania konkretnego projektu czy wykonywania niektórych zadań lub usług okazjonalnych niemających trwałego charakteru.

Pracodawca może również skorzystać z umowy na czas określony:

  • w przypadku zatrudnia pracowników poszukujących pierwszej pracy
  • w sytuacji długotrwałego bezrobocia
  • z uwagi na inne specjalne przepisy


Po stronie pracodawcy leży obowiązek udowodnienia faktów uzasadniających zawarcie umowy na czas określony w świetle przepisów portugalskiego prawa pracy.

 

Czas trwania umowy

 

Umowa o pracę na czas określony wygasa z końcem ustalonego okresu i wymaga wypowiedzenia na piśmie w terminie 15 dni przed upływem wskazanym w jej treści. W przeciwnym wypadku zostaje przedłużona automatycznie na taki sam okres i na takich samych warunkach jak w uprzedniej umowie, z kilkoma wyjątkami.

Czas trwania umowy na czas określony nie może przekroczyć 18 miesięcy w przypadku osób zatrudnionych w ramach programu „Pierwsza Praca" i dwóch lat w przypadku uruchomienia nowej działalności przedsiębiorstwa.

 

Uznanie umowy na czas określony za umowę zawartą na czas nieokreślony

 

Umowę o pracę na czas określony uważa się zawartą:

  1. Gdy zawarta jest w celu obejścia przepisów regulujących reżim umowy na czas nieokreślony, a tym samym przepisów prawa pracy
  2. Gdy prawo wyraźnie wskazuje na umowę zawartą na czas nieokreślony
  3. Brak zachowania formy pisemnej, oznaczenia stron lub podpisu którejkolwiek ze stron, wskazania okresu obowiązywania umowy oraz daty jej rozpoczęcia, odniesień do określenia i przyczyny to uzasadniające
  4. Zawarta z naruszeniem zasad następstwa umów na czas określony