Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrawa konsumenta

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 12:31:06
portugalia, prawo, konsumenci

Prawa konsumentów reguluje Konstytucja Republiki Portugalskiej, a także ustawa nr 24/96 z 31 lipca 1996r. o Ochronie Konsumenta (Lei de Defesa do Consumidor).

Artykuł 60 Konstytucji zawiera informacje na temat praw konsumentów dotyczących ochrony jakości życia, odpowiedniej jakości świadczonych usług i dóbr, konkurencyjnych i zrównoważonych cen, ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa, eliminacji uprzedzeń oraz edukacji i informacji.

Konstytucja porusza również prawa obywatela jako konsumenta, które wymagają świadczeń państwowych oraz obligują podmioty gospodarcze świadczące usługi do samodzielnego przeprowadzenia procesu od produkcji aż do dystrybucji końcowej.

Obowiązek szkoleń i informacji konsumentów należy również do obowiązku państwa, a także podmiotów handlowych.Prawa konsumenta
 

  1. Prawo do jakości dóbr i świadczonych usług

Towary i usługi przeznaczone do konsumpcji muszą spełniać cele, do których są przeznaczone, a także generować rezultaty zgodne z normami prawnymi, lub w przypadku ich braku, zgodne z oczekiwaniami konsumenta.

  1. Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Zabrania się sprzedawania towarów lub świadczenia usług, które używane w normalny, zgodny z przeznaczeniem sposób w czasie określonym przez producenta, mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa człowieka.

  1. Prawo do kształcenia i edukacji w zakresie konsumpcji

Państwo ma obowiązek wspierać politykę edukacyjną w zakresie konsumpcji poprzez odpowiednią edukację w szkołach, podejmowanie działań mających za zadanie kształcenie w zakresie praw konsumentów i konsumpcji, wykorzystując w tym celu własne zasoby technologiczne.

  1. Prawo do informacji w zakresie konsumpcji

Państwo, a także władze lokalne mają obowiązek podejmowania działań w celu informowania konsumentów o kwestiach ich dotyczących.

Z kolei, dostawca towarów lub usług przed zawarciem umowy ma obowiązek poinformować konsumenta o cechach, składzie i cenie produktu lub usługi, a także w okresie trwania umowy o gwarancji na produkt lub świadczoną usługę, terminie dostawy i możliwościach uzyskania pomocy po zakończeniu obowiązywania umowy.

  1. Prawo do ochrony interesów gospodarczych

Konsument ma prawa do ochrony własnych interesów gospodarczych, oczekując równości interesariuszy w relacjach prawnych, uczciwości i działania w dobrej wierze dostawcy przed podpisaniem umowy, w okresie jej trwania, a nawet po jej zakończeniu.

Dostawca ma obowiązek dostarczenia towaru lub usługi w okresie określonym przez konsumenta, jeżeli termin nie jest określony w umowie lub w przypadku braku ustalenia daty, to termin dostawy wynosi 30 dni od podpisania umowy.

  1. Prawo do zapobiegania i roszczenia odszkodowania z tytułu strat materialnych lub fizycznych poniesionych w wyniku ochrony interesów, praw własnych lub zbiorowych

Konsument ma prawo do działania mającego na celu zatrzymanie, zapobieganie nielegalnych lub szkodliwych praktyk, które mogą podlegać karze. Może również ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych szkód materialnych lub fizycznych w wyniku zawartej z dostawcą umowy.

  1. Prawo do ochrony prawnej oraz ułatwionego i szybkiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Konsument powinien kierować się do służb administracji publicznej w celu rozstrzygnięcia sporów konsumenckich. Ma on prawo do złożenia skargi przeciw dostawcy w celu ochrony własnych interesów.

  1. Prawo do udziału w tworzeniu legislacji dotyczące określania praw i interesów własnych

Prawo to dotyczy możliwości skonsultowania stowarzyszeń konsumentów w sprawach dotyczących działań mających bezpośredni wpływ na interesy konsumentów.