Pesquisa Menu
A A A Alto contraste: A A

Portal de Promoção de ExportaçõesKwalifikacja Instalacyjnapl
Ação Impressão Download PDF
Pessoa de contato
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Descrição

Kwalifikacja Instalacyjna

Kwalifikacja instalacyjna, obok kwalifikacji operacyjnej i procesowej, to ważny element procesu odbiorowego nowych i zmodyfikowanych urządzeń i instalacji w branży farmaceutycznej. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA podejmie współpracę z firmami zajmującymi się projektowaniem instalacji farmaceutycznych oraz budową i montażem instalacji, urządzeń, pomieszczeń wykorzystywanych w branży farmaceutycznej. Przeprowadzamy testy oraz weryfikacje wchodzące wkład kwalifikacji IQOQPQ.
Weryfikacje w ramach kwalifikacji instalacyjnej wykonywane przez nasza firmę mogę obejmować m.in.:
• Sprawdzenie kompletności dostawy
• Weryfikację poprawności montażu urządzenia/ instalacji
• Przegląd certyfikatów materiałowych
• Przegląd dokumentacji DTR
• Przegląd schematów P&ID
• Pomiary chropowatości powierzchni urządzeń
• Ocenę poprawności oznakowania urządzenia
Kwalifikacja Instalacyjna może zostać podsumowana w raporcie IQ lub stać się częścią kompletnej dokumentacji IQOQPQ (do ustalania ze stroną odbierającą i wykonawcą inwestycji). Po zakończonej kwalifikacji instalacyjnej, BNT SIGMA może pomóc Państwa firmie w przeprowadzeniu również kolejnych prac kwalifikacyjnych i walidacyjnych – kwalifikacji operacyjnej, kwalifikacji, walidacji czyszczenia linii.


Informações complementares

Współpraca przy wykonywaniu kwalifikacji IQOQPQ.CPV


  • Equipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais
  • Serviços de investigação e desenvolvimento e serviços de consultoria conexos
Tipo de oferta
País
Poland
Prazo para apresentação das propostas
10.02.2021
Válido de
14.08.2020
Sector
Farmacja i biotechnologia, Przetwórstwo spożywcze, Maszyny i urządzenia, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Zdrowie i medycyna,
Empresa estrangeira
NÃO